Роскошные апартаменты на берегу моря, Нет комиссии от покупателя, Luxury apartments on the beach, no commission from the buyer
3 600 000 EUR

Водещ Завод за дървени плоскости.

Contact An Agent

Продава се от частен съдебен изпълнител!
В цената има включена 6% комисионна за нашата компания!
Водещ Завод за дървени плоскости.
Площ 236 948 кв.м
Състои се от:
1. Сграда Конус Котел – застроена площ – 365 кв.м.
2. Сграда Парова централа – 1428 кв.м
3. Сграда разширение паро котелно – 642 кв.м
4. Сграда мазутно стопанство – 145 кв.м
5. Сграда мазутно смазочни материали – 50 кв.м
6. Мазутно уловителна станция – 63 кв.м
7. Помпенна станция – 175 кв.м
8. Сграда Главен Корпус – ПДЧ – 9614 кв.м
9. Сграда дробилен цех – за ПДЧ – 567 кв.м
10. Сграда склад Лепило – 238 кв.м.
11. Комин железобетон – 40 кв.м
12. Сграда форнировачни плочи – 1762 кв.м
13. Сграда траверсно отделение – 504 кв.м
14. Сграда канцелария – 120 кв.м
15. Сграда дробилно -177 кв.м
16. Сграда амбалажно – 690 кв.м
17. Сграда Паркетен цех – 966 кв.м
18. Сграда сушилня – 1365 кв.м
19. Сграда склад паркет – 1680 кв.м
20. Сграда Трафопост – 67 кв.м
21. Сграда стар формировъчен цех -697 кв.м
22. Сграда нов формировачен цех – 3491 кв.м
23. Сграда нов склад за фурнир – 749 кв.м
24. Перилни камери – 168 кв.м
25. Сграда РМЦ 3457 кв.м
26. Сграда локомотовно депо – 379 кв.м
27. Сграда работнически стол -1508 кв.м
28. Магазин с рафтове – 68 кв.м
29. Битова сграда -918 кв.м
30. Барака пиринки -4 броя х100 кв.м
31. Сграда канцелария -61 кв.м
32. Сграда инвеститори – 32 кв.м
33. Склад за бои – 145 кв.м
34. Сграда портиерна -128 кв.м
35. Кантар – 50 кв.м
36. Сграда административна -515 кв.м
37. Сграда ЦПР -258 кв.м
38. Сграда Електростанция – 450 кв.м
39. Сушилна бетонова площадка – 220 кв.м
40. Стара помпенна станция -35 кв.м

Contact An Agent