Роскошные апартаменты на берегу моря, Нет комиссии от покупателя, Luxury apartments on the beach, no commission from the buyer

Износ на стоки, Експорт

ограничи href=”http://investmentsbg.com/wp-content/uploads/2012/05/iznos3.jpg”> изисквания и спецификата на международната търговия е все още плаши голяма част от българските производители, но и достъп до международните пазари е свързано с висока степен на риск, това е нормално, че те имат проблеми. И все пак, когато с капацитет на производство на местни предприемачи и да се използва половината на вътрешния пазар не може да абсорбира произведените продукти, производителите отварят хоризонти на световната търговия, като логично място за реализирането на пълния си потенциал. За да се съобразят с правилата, изискванията и очакванията на международния пазар, е необходимо да се проучи по-подробно всички параметри в тази пазарна ниша, която е насочена производител внимание. По същество това е първата стъпка за изпълнението на целия процес. Едно проучване на външния пазар задача отнема време. Такова изследване трябва да формират ясна представа за цените и нивото на конкуренцията на този пазар, както и стандартни целеви потребителски групи и тяхната покупателна способност. С известни затруднения можем да си представим, че българските производители биха могли самостоятелно да овладеят тази задача – защото такова проучване ще изисква не само време и човешки ресурси, но също така и на високо ниво на компетентност, която е свързана най-вече по отношение на регионалните характеристики на пазара, както и специфични знания и опит в областта на маркетинга , като инструмент за въздействие върху пазара. Ето защо производителите на различни български индустрии доверите на нашия екип от професионалисти. Не е необходимо да бъде експерт по всички въпроси, да правят бизнес! Но е важно да се даде на качествени продукти и да бъде готова за създаването на дългосрочни и лоялни partnerstva. Тези две условия – не само основата за развитието на световната икономика, но и основната му движеща сила.

Contact An Agent