Роскошные апартаменты на берегу моря, Нет комиссии от покупателя, Luxury apartments on the beach, no commission from the buyer
7 500 000 EUR

Завод за Млечни продукти

Contact An Agent

При текущите цени на млякото, с наличните производствени мощности възможният годишен приход от продажби е 25-30 милиона евро.
Към настоящият момент натовареността на предприятието е около 20-25%.
Земята е 25 000 кв.метра. Разгъната застроена площ 6 000 кв.метра.
Електрическо захранване: три собствени БКТП
Природен газ за производство на пара.
Собствени водоизточници плюс захранване от ВиК.
Безплатно използване на градска пречиствателна за отпадни води.
Текущи експортни пазари в САЩ, Австралия, Азия и цяла Европа.

Contact An Agent