Роскошные апартаменты на берегу моря, Нет комиссии от покупателя, Luxury apartments on the beach, no commission from the buyer
6 900 000 EUR

Завод за Консерви износ за Германия 95%

Contact An Agent

Консервна фабрика „А” ЕООД

1.НАИМЕНОВАНИЕ
Еднолично дружество с ограничена отговорност с наименование:

2.МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ
Адрес на фабриката:
обл.Плевен
Адрес на управление:
гр. София

3.УПРАВЛЕНИЕ
Фирмата се управлява и представлява от едноличния собственик на капитала:

4.ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ
Основната дейност на фирмата е :
- изкупуване на плодове и зеленчуци,
- производство на консерви,
- търговска дейност в страната и чужбина

СТРУКТУРА НА УПРАВЛЕНИЕ

У П Р А В И Т Е Л
СОБСТВЕНИК НА ДРУЖЕСТВОТО
К О О Р Д И Н А Т О Р
ПРЕДСТАВИТЕЛ НА СОБСТВЕНИКА

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР МЕНИДЖЪР ЕКИП
ОФИС СОФИЯ

ПРОИЗВОДСТВЕНА ТЕХНИЧЕСКИ ДЕЛОВОДСТВО СПОМАГАТЕЛНИ

ДЕЙНОСТ ПЕРСОНАЛ ДЕЙНОСТИ

технолог ръководител началник охрана
лаборант механици складове
Р-л производство електротехник охрана на труда
огняри

Имуществена собственост е земята, производствените сгради, складови и други помещения, машини, съоръжения, транспортни средства, стопански инвентар.
Земя – 29,8 дка.
Застроени сгради – производствени, складови, администрация, парова централа, работилница, трафопост, съблекални и др. с обща застроена площ – 5 870 кв.м.
В началото на 2005 г. се извърши цялостна реконструкция и модернизация на производствения сграден фонд в ЕООД, а през 2007 г. – складовите помещения. През 2009 г. бе изграден и комплектован цех за биологично производството на консерви.
От 2007 г. фирмата е сертифицирана от ТЮФ със стандарти ISO 22 000 и IFS. През 2010 г. фабриката бе сертифицирана за производството на биохрани и в асортиментната и листа има 5 вида био готови ястия.
От началото на 2012 г. се реализира двегодишен инвестиционен проект за изграждане на площадкова канализация и асфалтиране на двора, ново подово покритие, рехабилитация на парова централа, покупка на нови машини и съоръжения. Инвестиционният проект е по европейска мярка е на стойност 2 000 000 лв.
На Консервна фабрика ЕООД са издадени всички необходими регистрации, разрешителни, лицензии, които законово регламентират нейната производствена дейност като :
удостоверение по закона за храните, санитарно разрешително, разрешително от Агенцията по храните – Плевен, разрешително от Басейнова дирекция – Плевен, договори за обслужване по трудова медицина и всички други изискуеми от българското законодателство документи.

Дейността на фирмата се характеризира с:
- поддържане на високо качество на продуктите
- праволинейна инвестиционна дейност в посока на сграден фонд, инфраструктура и модернизация на производствените линии с цел количествено и качествено подобряване на продуктите
– създаване на нови линии и асортименти
– иноватизъм и стратегическо прогнозиране на този вид
бизнес
– последователно разработване и разширяване на пазарите.

6.ПАЗАРНИ ПОЗИЦИИ И СТРАТЕГИЯ ЗА РАЗВИТИЕ НА
ФИРМАТА
Дейността на фирмата е насочена
За периода 2002 – 2012 г. в пазарните позиции на външният пазар придоби приоритет за сметка на вътрешния като зае 85,9 % от цялото производство.
Дейността на фирмата е насочена внедряването на нови стратегии и нови технологии, които да отговарят на изискванията на днешния динамичен глобализиращ се свят.
Консервна фабрика гъвкаво поддържа производството на големи асортиментни групи, което е функция на сключените договори,а също така работи и предлага нови продукти за вътрешния пазар.
Основното и внимание е съсредоточено върху на зеленчукови консерви, макар че има голям опит и производството на плодови.
На пазара на ЕС и специално в Германия са особено търсени нейните продукти като: айвар сладък и лют , гювеч – готово ястие,рагуца, калвил- цял,калвил със зеле, чорбаджийска чушка, ломбарди – рязани,камби цели , фиферони люти и други видове люти чушки.
Произвежда и продава консерви за руската етническа група в Германия по специални рецептури като:домати мариновани, домати – асорти,корнишони с подправки по руски вкус, салати от корнишони. Външните ни партньори са :
,„Хенри Ламот”, „Кох“,“Вюнше“ „Хелригел”, „Балкан”, , „Линда Фуд“ , ООО- Германия ,„Сплав“ ,“Булгарфуд- Русия, „.

За вътрешния пазар предлагаме цялата гама от традиционни консерви като: домати небелени, корнишони – обикновенни и екстра, паприкаш, зелен фасул, грах, гювеч, люта чушка „Македонка”, доматено пюре,”Царска туршия” други видове турши. В последните месеци създадохме и предлагаме готови ястия по оригинални български рецепти, които се търсят с интерес като – миш маш, боб по манастирски, боб разтраска, боб по селски ,боб по овчарски, джуркана коприва, ориз с гъби, леща яхния. На вътрешния пазар продаваме също така и от асортиментите, предназначени за немски фирми.
В зависимост от специфичните искания на клиентите ни в България и чужбина сме и в състояние да пристъпим към производството на зеленчукови консерви по техни рецептури.
Опаковката на продуктите се извършва в стъклен амбалаж с туистоф капачки в стандартните размери : 314 мл , 370 мл,580 мл, 720 мл, 1 000 мл, 1 700 мл и 2 650 мл .
За опаковка на някои от готови ястия използваме и метални кутии : 425 мл, 850 мл , също така кутия – 4 250 мл. Предимство на фирмата е голямата опаковка, предназначена за кетеринга.
Посочените опаковки се етикетират както с наши собствени етикети с логото на фирмата, а също така клиентът може да поръча чрез нас или предостави свои готови с предпочитание на езика.

Членовете на ръководния , производствения и търговски екип на фирмата са доказани професионалисти с дългогодишен опит.
От своето създаване като частно дружество през 1998 г. Консервна фабрика извървя дълъг път на развитие и положи стабилни основи на производството и разработването на съответните пазари за своята продуктова гама от зеленчукови консерви и е предпочитан търговски партньори.
7. КАПАЦИТЕТ

В момента ЕООД е запълнила 55 – 60 % от мощностите си. Причината не е в липса на пазари или други, а в недостатъчни съоръжения за пастьоризация и стерилизация както и в продължителният режим на стерилизация на произвежданите асортименти.
С направената инвестиция в сезон 2014 година ще влязат в експлоатация хоризонтален автоклав и пастьоризатор с което очакваното увеличаване на обемите ще бъде с около 20%.
Наложената от немския пазар продуктова гама от готови ястия – айвар, гювеч, пинджур, изискват дълги режими ,поради което отделението за термична обработка е с 24 часова натовареност за разлика от другите цехове – стерилен и подготвителен с натовареност 8 – 12 часа.
Поради тази причина инвестиционният проект в частта нови машини и съоръжения е насочена към покупка на пастьоризатор и стерилизатор.
Капацитетът в момeнта е 2 000 – 3 000 тона готов продукт, от които 500 – 600 тона е айвар, 400 – 500 тона – гювеч, ломбарди-350-400 тона и други.

8. ПРЕДИМСТВА

- наличие на обучен ръководен и специализиран персонал
- обезпечена суровина от земеделски производители, с които работим от 2002 г.
- постоянни доставчици на материали
- утвърдени пазарни позиции в Германия
- осигурена поточност на производствения процес
- ниски енергийни разходи – парова централа до производствени помещения
- собствени водоизточници

9. ЦЕНА:
– застроена площ -производствени,складови,администрация и др. —– 5 870 кв.м
– земя с изградена инфраструктура- 23 000 кв.м.
-транспортни средства
– машини и съоръжения

ОБЩА ЦЕНА – 6 900 000 ЕВРО.

ДРУЖЕСТВОТО ИМА ПОСТОЯНН АКТИВИ – складови наличности –готова продукция,суровини,материали за производство в размер на около 1 200 000- 1 700 000 €.

Към момента- м.10.2015
1. Оборот- 4 500 000 €
2. Рентабилност: над 25-30%
3. Персонал : средно-списъчен- 71 – Трудови договори. В сезона – допълнително още около 70
4. Револв. кредит-500 000€
5. -90% – Германия. Дългогодишни-някои от тях с повече от 10 год.
6. Предстои поредна инвестиция от около 2 мил. Лв. с цел увеличаване на обем. Пазари гарантирани

Contact An Agent