Роскошные апартаменты на берегу моря, Нет комиссии от покупателя, Luxury apartments on the beach, no commission from the buyer
290 000 EUR

фабрика – Леярна

Contact An Agent

В момента цената е на цебестойност оборудване + сгради

- Цялостен Производство (затворен кръг) от механичната обработка до готово изделие. Изделията се отливат в собствена леярна (с 600 кг електроиндукционна пещ).
За цялостната механична обработка се използват набор от машини, с които предприятието разполага.

Производство/Дейност:
- регулиращи вентили (лиценз на HONEYWEL)
- клиноводни двудискови шибърни вентили
- възвратни вентили и клапи
- филтри и други от въглеродна и неръждаема стомана

Клиенти на фирмата са предприятията от химическата и нефтохимическата промишленост, корабостроенето, енергетиката, топлофикацията, водоснабдяването, хидромелиорацията и др.

Изработване на конструктивна документация за изделия и леярски модели се извършва през 3D моделиране с помоща на софтуер CAD-CAM клас IDEAS NX.

Площ на Предприятието/Леярна

Обща площ/ земя: 8 860 м2

Застроена площ: 3805 m2

Сгради:

1. Стоманолеярен цех- 1 етаж Застроена площ: 962 м2
2. Парова Централа- 756 м2
3. Емайлно- 932 м2
4. Сграда чугунолеярен цех с Административна сграда- 1 155 м2
5. Закрити складове- 456 м2

Опис на машини и съоръжения
Леярско Оборудване

1. Индукционна пещ 600 кг ПИ 600 с ПУЛТ ЗА УПРАВЛЕНИЕ- 3 бр:

• Индукционна Електропещ 600 кг ПИ600-пълен комплект, рабтеща
• Електропещ ПИ600- метална конструкция, оборудвана с хидроцилидри и индуктор/серпентина.
• Електропещ ПИ600- само метална конструкция
• ПУЛТ за управление: Съоръженията са с метална работна площадка за обслужване на пещите и монтаж на тиристорния преобразувател, шкафове за управление-2 бр.

2. Кран с два верижни телфера по 1 тон с подвижни рамена.
3. Машина за анализ състава на металите спектроаналитичен апарат ARL 3460, thermo, Швеция
4. Вентилационна Система към сграда №1 от Нотариален акт №37/2004г.
5. Пещ за отнемане на напрежение ЕЛПРОМ Балчик 45 KW
6. Водо-Охладителни кули (за охлаждане на леярски пещи) – 4 бр.
7. Басейни за охлаждане на пещи- 2 бр. /3м на 6 м; 5 м дълбочина/ в сгради №1 и №6 от Нотариален акт №37/2004г.

8. (Стръскващо-пресоваща формовачна машина ФОРОМАТ– 2 бр.
9. Мотокар Балканкар 3т.
10. Устройство за производство на плакиран пясък (Инсталация за плакиран Пясък с кула)
11. Колерганг смесител на Леярска пръст (1,30 диамет./1,90 височина 5,5 кВА)
12. Закрит трансформаторен пост 20 kV със собствен трансформатор 100 kWA.
13. Компресор – 2 бр.
14. Телферна инсталация и верижен телфер 250 кг.
15. Цялостна телферна инсталация и подкранов път с телфер-1 т.
16. Леярски каси
17. Тигелна кофа
- малка
- голяма
18. ГРП- Газорегулаторен пункт за природен газ Рраб. На вход 6 атм., на изход 3 атм. (заедно с разрешително за ползване).
19. СОТ-инсталация в две сгради.
20. Камери за видеонаблюдение-13 бр. заедно с DVR система за записване и възможност за онлайн наблюдение.

1. Стругове универсални :
-C11M – 2 m

1. 1 ПК 203-настолна
2. Радиална VR5A MAS
3. Шмиргели 2 бр
4. Ръчна винтова преса
5. Дробомет OWD – 1000A (7822 kg)
6. Колерганг 1,70 диаметър/1,20 височина 18,5 кВА

7. Шмиргел Шлосерски професионален-2 бр.
8. Електрожен Кракра U3А-Е05У

Contact An Agent