Роскошные апартаменты на берегу моря, Нет комиссии от покупателя, Luxury apartments on the beach, no commission from the buyer
55 000 EUR

Лицензирана Туристическа Агенция

Contact An Agent

ООД е лицензиран туроператор и туристически агент.
Тя работи на българския туристически пазар от 2002 г. насам.
Той разполага с удостоверение за регистрация на deyyatelnosti туроператор!
и на удостоверението за регистрация на туристически агент! в съответствие с изискванията на Закона за туризма и Застраховка “Отговорност на туроператора”

Основен предмет на дейност – mezhdunapodny и вътрешен туризъм, реклама, консултантски услуги, обучение и други дейности, разработване и допълване на услуги за основна дейност.

Място на публикуване
Фирмата е регистрирана в София, България
Правна адрес: София

Правният статут на компанията
Ltd оперира като отделно юридическо лице – дружество с ограничена отговорност с vladeltsemi:
Бизнес Обхват – туристически българи и чужденци в България и по целия свят (входящи и изходящи туризъм).

Клиенти, партньори и доставчици Ltd – български и чуждестранни физически и юридически лица, асоциации, образователни институции, общини, неправителствени организации, корпорации от всички краища на страната и чужбина.

Структура на продукта:
Продукти и услуги
Туристически и отдих индивидуални и корпоративни клиенти и групи в страната и чужбина.
Ние предлагаме туристически програми за море, планина, уелнес, спа, курорт, здравеопазване, културно-исторически туризъм, както и екзотичен туризъм, планински туризъм, селски туризъм, спортен туризъм, приключенски туризъм, бизнес туризъм.
Организиране на срещи, конференции, събития, обучения, тематични екскурзии, тийм билдинг (MICE туризъм – Среща, Стимулиращ, конференции, събития) у дома и в чужбина.
Дали partnerom редица консултантски компании, които произвеждат проекти, финансирани от ЕС.
Тя е partnerom или наета от финансираните от ЕС проекти и държавни поръчки.
Организиране на изложби, участие в изложения или посещения на изложби в страната и чужбина.
Организиране на бизнес пътувания в страната и чужбина.

Структура услуги
gostinnichnoe настаняване в страната и чужбина
продажба на самолетни билети, рент-а-кар и транспортни услуги
Ръководство за обслужване, екскурзовод
изготвяне на туристически пакети – настаняване, транспорт, кетъринг, организиране на посещения на културни и исторически забележителности, културни и спортни събития, места за развлечения
рекламна дейност
ООД работи като агент на други туристически фирми, предлагащи им туристически продукт.

Клиенти
Физически лица – индивидуални клиенти или членове на групата
Корпоративни клиенти
асоциация на НПО
Държавни предприятия и структурата
Общини
Други туроператори или туристически агенти, като агенти, които предлагат туристически пакети Ltd.

Цени и ценообразуване
Цената се определя в зависимост от цените, предлагани туристически продукти, както и сключването на договора се споразумеят за условията на туроператора и съответната комисия

Маркетинг и реклама
Уеб сайтове:
- W ******************* – изходящ туризъм,
- Ww *************** – външен туризъм
- Www ************** – екзотични програми
- Www. ************* – Изходящ туризъм, тъй като компанията е DMC (Destination Management Company) за Blgarii
В процес на разработка е нова модерна триезичен (BG, EN, RU) сайт WWW. ************, Който комбинира информация от всички сайтове
Използва главно интернет реклама

SWOT анализ:
Силни
- Високо квалифициран персонал с по-специфичен опит в тази дейност
- Запазена марка – комбиниране марка ******************

- Добро познаване на туристическите обекти в България – настаняване и храна, места за посещение – културни и исторически забележителности, места за отдих, спорт и развлечения
- Добрата организация на работа
- Богата база данни от партньори, доставчици и клиенти
- Една добра репутация на българския туристически пазар, много доволни клиенти
- Добри отношения като партньор или подизпълнител извършването на различни бизнес проекти
- Добър partnorstva с obuchitelnie фирми, които izpolzuet туроператор
Слаби страни
- Липса на реклама на туристически пакети и услуги
- Недостатъчно използване на социалните мрежи за маркетинг и реклама
Възможности
- Привличане на повече чуждестранни туристи
- Развитие и промоция на нови програми в България и чужбина
- Участие в международни проекти за развитие на туризма
- Участие в обществената поръчка на логистика и обучение
- Включване Blgarii в атрактивна туристическа дестинация с качеството на туристическите услуги и добра инфраструктура
Заплахи
- Индивидуалните туристи се купуват туристически пакети, самолетни и автобусни билети, коли под наем, билети за атракции и забавления чрез онлайн системи за резервация

Възможности за туризъм в България:
Море, планина, минерална вода, добри хотели, широка гама от културни и исторически атракции, богата гама от възможности за забавление и за запазване или подобряване на здравето, добре развита инфраструктура и добро обслужване.
Финансова информация Ltd.
Оборотът за последните 3 години на туристическия бизнес е, както следва:
2012 – -139 лв 664,00 – 71 409,00 EUR
2013 г. – -163 лв 533,00 – 83 613,00 EUR
2014 – -187 лв 337,00 – 95 783,00 EUR
Общият оборот за последните три години, всички дейности на фирмата е, както следва:
2012 – -403 923,00 лева – 522 206 EUR
2013 – -542 548,00 лева – 000 277 EUR
2014 – -229 630,00 лева – 407 117 EUR

I. Организационна и управленска структура

Туристическа агенция малък и има малък персонал. Това е причината, че служителите, независимо от тяхната позиция, има допълнителни отговорности. Структурата на управление е централизирана. Всички наети служители са обект на собствениците. По този начин, ние се постигне по-добър контрол на дейностите и резултатите.
За дейности през първата година, следното хора:
- Управляващ – 1 човек
- Организатор на туризма – 1 човек
Служителите ще получат солидна месечна заплата. Мениджърът, подчинен на строителния предприемач, ще ръководи дейностите, които поддържат основната политика на дружеството. Мениджър следи как служителите да изпълняват задълженията си и търговски цели. В допълнение, той ще бъде ангажиран в маркетингови дейности и създаване на контакти с партньори. Мениджър трябва да владеят добре английски, немски и руски езици.
Организатор туризъм – основни функции: контакти с хотели, с клиенти, с други туроператори и туристически агенти, резервация и продажба на самолетни билети. Съставяне на туристически пакети и оферти за индивидуални клиенти, групи и агенти, ако е необходимо – един отговарят на туристите, пристигащи в България. Запълва информационни и нови туристически пакети и предлага на интернет сайтовете на компанията. Помогнете на управителя по време маркетингови дейности, OOO, включително Интернет маркетинг. Задължително изискване за всички служители, за да бъде познания по немски или английски език.
Таблица – График мнения

/ Евро /
Должность Количество сотрудников Образование Среднемесячная заработная плата / Евро / Социальное обеспечение
/ Евро /
Всего за месяц
/ Евро /

За първата година
/ Euro /
Позиция Брой служители образованието средната месечна работна заплата / евро / осигурителен
/ Euro /

Точно един месец
/ Euro /

За първата година
Управление 1 висше образование в областта на туризма 700-352 – 1052
Организатор туризъм 1 висше образование в областта на туризма 500-303 – 803
Само месец 1855
Общо за 22 260 на година

За втора поредна година
Позиция Брой служители образованието средната месечна заплата осигурителен номер за месец
За втора поредна година
Управление 1 висше образование в областта на туризма 700 352 1052
Организатор туризъм 1 висше образование в областта на туризма 500 303 803
Организатор туризъм 1 висше образование в областта на туризма 500 303 803
Само месец 2658
Общо за 31 896 на година

II. Техническо и технологично оборудване

Основната сграда, която ще бъде извършена дейност е в идеалния център на София. Оборудването, необходимо за компанията да бъде предоставен на наемодателя е, както следва:
- Офис мебели:, бюра, столове и аксесоари за тях – 3 броя.
- Персонални компютри / лаптопи – 3 броя.
- Офис оборудване – лазерен MFP / копир, скенер и принтер
- Шкафове и витрини – 2 бр.
Офисът е оборудван с кухненски бокс, подходящ за приготвяне и съхранение на храните.
III. Разходи
Таблицата по-долу показва разходите, предвидени в последния месец и по време на, съответно, на една календарна година. Начислените разходи за статиите и представени като нетен паричен поток през месеца.
/ Euro /
Дейностите в първата година струва на месец Цена на година
А. разходите за наем 300 3600
Б. Разходи за консумативи
Ток 25300
Вода 20 240
Отопление 50300
Интернет 5 60
Телефон 50 600
Офис консумативи 30360
Б. Цената на офис оборудване / три преносими компютри и копирни машини – Laser MFP / копир, скенер и принтер / доставки и поддръжка на офис техника 50600
Г. Разходи за реклама в България 300 3600
Г. Разходи за реклама в чужбина
Д. Подкрепа за Интернет страници 30,360
Й. Разходи за заплати и социално осигуряване 22 260 1855
I. Счетоводни услуги 200 2400
Й. Разходи за данъци и такси
К. отговорност на автомобилистите turoperatora 300 300
ОБЩО 3215 34 980

За втора година струва на месец Цена на година
А. разходите за наем 300 3600
Б. Разходи за консумативи
Ток 25300
Вода 20 240
Отопление 50300
Интернет 5 60
Телефон 50 600
Офис консумативи 30360
Б. Разходи ofisnoge техника / три преносими компютри и копирни машини – Laser MFP / копир, скенер и принтер / доставки и поддръжка на офис техника 50600
Г. Разходи за реклама в България 300 3600
Г. Разходи за реклама в чужбина
Д. Подкрепа за Интернет страници 30,360
Й. Разходи за заплати и социално осигуряване 31 896 2658
I. Счетоводни услуги 200 2400
Й. Разходи за данъци и такси
К. отговорност на автомобилистите turoperatora 300 300
ОБЩО 4018 44 616

IV. план на продажбите (приходите) от обем и стойност индекси
/ Euro /
Година Вид услуга месечните продажби Ср. цената на услугите на човек. Общата сума на продажбите комисия Печалба преди данъчно облагане
През първата година на Екскурзии за българите в България 30 150 4 500 10 450%
Екскурзии за немските туристи в България * 60 450 22 500 10% 2250
Екскурзии за българите в чужбина 20 500 5000 500 10%
Екзотични страни за българи 5 1 500 7 500 10 750%
Точно един месец 39 500 3950
Общо за годината 474 000 47 400
/ Euro /
Година Вид услуга месечните продажби Ср. цената на услугите на човек. Общата сума на продажбите комисия Печалба преди данъчно облагане
Екскурзии за втората година на българите в България 30 150 4 500 10 450%
Екскурзии за немските туристи в България * 80 450 36 000 10% 3600
Екскурзии за българите в чужбина 35 500 17 500 10% 1750
Екзотични страни за българи 15 1 500 22 500 10% 2250
Точно един месец 80 500 8 050
Общо за годината 966 000 96 600

Този приход е в този диапазон, ако следните условия притежават:
- Наличието на реклама;
- Определен брой германски туристи ще резервират екскурзии. Собственикът на фирмата, трябва да заключим, чрез подходящи мерки.
В този бизнес план, разходите за туристически пакети е на дъното на ценовия диапазон.
Посочената комисия средната за пазара. Нормалният диапазон от 7 до 15%.
VII. Планът на приходите и разходите
/ Euro /
Index Първа Година Втора година
I. Приходи от операции 474 000 – 966 000
II. Основните разходи 426 600-869 400
II. Комисионната 47400 – 96600
II. Отгоре (фиксирана) струва 34 980-44 616
Облагаемата печалба 12 420-51 984
Данъци:
Данък върху доходите от 10% 1242 5 198.40
Нетна печалба 11 178 46 785,60

VIII. Ценообразуване и целеви пазар
Основните задължения на управляващото дружество ще бъде неговото представяне и популяризиране сред специфични целеви групи:
ü плащат клиентите, които търсят екзотични екскурзии и пътувания в чужбина, или на по-скъпи турове в България. За да спомогне за насърчаване на много добре и е популяризирана сайтове OOO, които акцентират на екзотични и скъпи дестинация.
ü чуждестранни туристи, особено немски, за които България е популярна и желана целогодишна туристическа дестинация.

IX.Reklama
Организация на рекламна политика на фирмата е свързана с насочването на възможностите рекламни съобщения да работят на определена група от хора, с техните потребности и predpochtitaniyami и използване на желания метод на организация. Целта е да се създаде шестмесечен рекламна политика на, чрез развитието на целенасочен план за работа, който да гарантира по-благосклонно отношение към компанията клиент и неговите услуги. В този смисъл, рекламното изображение е фокусирана върху фирмата и на предлаганите услуги, а не само на един от двамата. Най-ефективни е интернет реклама за насърчаване чрез социалните мрежи и най-различни други начини, като масовото използване на интернет технологиите се превърна във важна част от туристическия бизнес. Еволюционните процеси в посока на информационното общество и интернет в появата на човешките дейности изискват използването на нови форми на маркетинг в туристическия бизнес, които създават електронен туристически пазар. В традиционните медии – телевизия, радио и печатни медии не винаги са в състояние да осигури достатъчно скорост и гъвкавост при представянето на туристически продукти.
OOO уеб сайтове са мулти-функционален инструмент за решаване на разнообразни рекламни и маркетингови задачи. Те не само ще информира потребителите на туристически продукти и услуги, но ще общуват с тях, ще позволи да се извърши проучване на пазара, стимулира и организира продажбите и рекламата. За информация може лесно да се възприеме, то е систематизирана в тематичните области. За да се постигне по-високо признание предвижда поставяне на банери на страниците на различни представители на туристическата индустрия – хотели, транспортни фирми, туристически организации и др Рекламни сайтове ще бъдат на разположение в брошури и на интернет страниците на партньорските агенции.

Contact An Agent