Роскошные апартаменты на берегу моря, Нет комиссии от покупателя, Luxury apartments on the beach, no commission from the buyer
570 000 EUR

Ферма за Крави – Бизнес

Contact An Agent

ЕООД СОБСТВЕНИК НА СЕЛСКОСТОПАНСКИ БИЗНЕС на 20км. от гр. Добрич.

Продава кравеферма, която се състои от:

- два бр. масивни халета – общо 1500 м2
- два двора към тях – общо 1300 м2
- навес – 250м2
- два бр. жилищни сгради – 109м2
-80м2
Двора на фермата е 12800 м2, с директен излас на пасище.
Фирмата е собственик на високо волтова ел. преносна мрежа и трафопост 160 k W
Захранването с вода е от собствен водоизточник
Фермата е първа категория с регистрация по чл.137.
Млекопункта е с капацитет 2т. , като издояването става чрез млечен път с 80бр. места.
Издадено е разрешение за отглеждане на 250 бр. крави
Към момента се отглеждат 60 бр. крави и 10 бр. телета
Фирмата стопанисва 150 дк. под аренда с които подготвя фуража
Към момента работят 100 човека.
Очаквана субсидия за 2016г. , 86 000 лв.
Оборот 2013 – 869 000 лв. Печалба – 72 000 лв.
Оборот 2014– 782 000 лв. Печалба – 74 280 лв.
Оборот 2015 – 874 000 лв. Печалба – 67 324 лв.
Фирмата ЕООД е регистрирана по ДДС

Contact An Agent