Роскошные апартаменты на берегу моря, Нет комиссии от покупателя, Luxury apartments on the beach, no commission from the buyer

Търговия с Стоматологични материали

Contact An Agent

Търговия на едро със стоматологични материали

Основните ни доставчици са от Белгия и Франция като голямата част от стоката е именно от тези производители.

1. Към момента не осъществяваме дейност, но имаме 1 служител – ръководител склад, необходима длъжност за разрешителното ни.
2. Имаме 2 приключени финансови години като последната е на загуба вследствие на инвестираните средства в закупуване на стока.
3. Цената на стоката на склад – 12 500 лв. без ДДС / 6 390 евро/(приблизително, тъй като при оферта ще направим инвентаризация с цел прецизиране на данните)
Цената на цялата фирма (прехвърляне на дяловете) – 26 000 лв. / 13 290 евро/ – склад + разрешително на стойност 5000 лв. /2556 евро/ + сайт (платен до февруари 2017) + контакти с доставчици + рекламни материали + всички визуализационни материали – лога и др. към фирмата

При евентуална продажба ще трябва се промени разрешителното – данни за отговорно лице на фирмата, адрес, адрес на склада и отговорник склад.

Contact An Agent