Роскошные апартаменты на берегу моря, Нет комиссии от покупателя, Luxury apartments on the beach, no commission from the buyer
300 000 EUR

Завод за Олио – Продажба от Синдик

Contact An Agent

Продадено!

Предприятие за производство на олио с пълен технолoгичен процес
Продажба от синдик
Стара цена 360 000 евро , Нова цена 300 000 евро

в цената има включен 5% комисион за Нашата компания
1. Поземленият имот е площ 3050 кв.м. Имотът е с масивна ограда по северната и западната граница с височина около 2 метра. В имота са разположени:

1) Сграда “Цех за производство на растителни масла и котелно” и изградена от:
а) Основен технологичен корпус – 720 кв.м
Сградата е едноетажна, със смесена конструкция – метални носещи колони и тухлени обграждащи и междинни стени измазани отвътре и отвън с вароциментова мазилка. Покривът е метална носеща конструкция, покрита с ЛТ-ламарина.
Състои се от административно-битови помещения, лаборатория, основно производствено помещение, склад за съхранение на суровина. В западната част, над административно-битовите помещение и изграден частичен втори етаж със стоманобетонова плоча като е усвоено подпокривното пространство. В оформеното помещение е разположено част от технологичното оборудване за рафиниране на олиото.
В административно-битовите помещения и лабораторията довършителните работи са: стени и тавани вароциментова мазилка и латекс, под – теракот и ламиниран паркет. Дограмата е алуминиев стъклопакет и метална, вратите са алуминиеви и метални, интерниорните таблени.
В производствените помещение подът е армиран бетон, стените са с вароциментова мазилка и латекс, таванът е окачен. Дограмата и вратите са метални.
В тази сграда е монтирано и основното оборудване за добиване и рафиниране на слънчогледово олио.
b) Склад за кюспе – 122 кв.м
Сградата е едноетажна, със смесена конструкция – метални и стоманобетонови носещи колони. Обграждащи са тухлени с вароциментова мазилка отвън. Покривът е метална носеща конструкция, покрита с ЛТ-ламарина. Подът е от армиран бетон, дограмата и вратите са метални.
Сградата е предназначена за складиране на кюспе.
c) Котелно № 1 – 96 кв.м и котелно № 2 – 32 кв.м
Сградите са едноетажни – стоманобетонова носеща конструкция. Покривът е е метална носеща конструкция с покритие от ЛТ – ламарина.
В тези сгради са разположен котелно помещение, нафтово стопанство, склад за люспи,
Довършителните работи са: под – армиран бетон, стените са с вароциментова мазилка – отвън, дограмата и вратите са метални.
Сградите са предназначени управление и експлоатация на парни котли.
Цехът за производство на растителни масла и котелно са въведени в експлоатация през 1997г.
Общото състояние на цеха за производство на растителни масла и котелно е добро.
2) Склад – 50 кв.м без акт 16
Сградата е едноетажна – метална носеща конструкция. Ограждащите стени са от ЛТ ламарина Покривът е е метална носеща конструкция с покритие от ЛТ – ламарина. Подът е армиран бетон. Вратата е метална. За сградата няма акт 16.
Година на построяване – 2008.
Сградата е предназначени за склад.
3) Трайно прикрепен метален навес – 140 кв. м без акт 16
Долепен до сграда – навес с ограждащи стени в имот № 100008, под който са монтирани 3 броя цистерни за олио. Покрив – от ЛТ – ламарина, общо състояние – добро. Подът е от армиран бетон.
4) Сграда КПП в северната част на имота – едноетажна, полумасивна, с площ от около 15 кв.м., измазана, покрив – дървена конструкция с керемиди.

Поземленият имот е площ 4557 кв.м. Имотът е ограден с мрежа на бетонни колове по външните си граници. Незастроената част от имота е на 90% изпълнена като бетонова площадка, в много добро състояние.
В имота са разположени:
1) Сграда „Цех за бутилиране на олио” – 189 кв.м
Въведена в експлоатация с удостоверение № 16/15.05.2008 г.
2) Склад към „Цех за бутилиране на олио” – 90 кв.м без акт 16
По северната фасада на цеха за бутилиране на олио е изгардена едноетажна сграда с метална носеща и покривна конструкция. Ограждащите стени и покривното покритие са от ЛТ-ламарина. Подът е от армиран бетон.
Застроената площ е 90 кв.м – по замерване на място.
Година на изграждане – 2009
3) Сграда “Ремонтна работилница” – 463 кв. м
Построена е около 1960 година, едноетажна, полумасивна с тухлени зидове, външно и вътрешно неизмазана, покривна конструкция – дървена покрита с керемиди.
Извършен е частичен ремонт в южната част на сградата на площ от около 80 кв.м. В реновираната част са разположени – стая за охраната, офис, офис за електронния кантар, баня с тоалетна.
4) Склад за слънчоглед- 220 кв. м
Сградата е едноетажна със смесена носеща конструкция – метална и СБК. Покривът е метална носеща конструкця с покритие от ЛТ ламарина. Едната дълга стена е от бетонови блокчета, а другата е от ЛТ ламарина, късата стена е тухлена. Четвъртата страна на сградата е затворена с двойна метална портална врата. Изпълнен е на границата с имот 100009.
И оборудване на предприятие за производство и бутилиране на слънчогледово олио:
Елеватор мливо
Шнек
Технологична платформа /за барометричен кондензатор/
Естакада за барометричен кондензатор
Шнек тръбен за транспорт на слънчогледово семе ALP – 10 м
Двуколонна омекотителна инсталация Prominent за пром. приложeние
Елеватор за слънчогледова ядка Е280
Шнек коритообразен за слънчогледова ядка
Шнек коритообразен за слънчогледово мливо
Шнек коритообразен за белилна пръст
Шнек корито за филтърни утайки
Ресивер за въздух РНВ – 5.0 куб.м. 1 МРа,зав. № 176
Вертикален филтър АМА Versus 800/1500, зав. № 114051
Вертикален филтър АМА Versus 800/1500, зав. № 114050
Пластинков филтър с вертикално налягане АМА Versus 610-5/930, зав. № 114055
Елеватор 165 мм 10 метра
Инсталация за полифилтруване и избелване
Цистерни вертикални – 6 броя х 8 m3 носеща конструкция
Циркуляр
Линия за преработка на растителни масла включваща: два броя товарачи – лопаткови, бункер за ядка, мелница с 2 електро двигателя “Ростовский”, МВС, № -024/2004 г,, преса шнекова за слънчогледови ядки, цистерна с помпа и бъркалка, приемен съд под дезодоратора – 1,5 тона, съд за гореща вода и съд за натриева основа (в подпокривното пространство), котел ПКН 0,4, метални конструкции, пасарелки тръбопроводи
Предвалцовка от Ростов на Дон
Котел ПКМ 4, зав, № 21059
Агрегат за лющене на слънчогледово семе
Пекачи – 2 бр. /комплект/
Пулт ПКМ 4
Цистерна 5 m3
Електрическо табло
Помпа зъбна
Подгревателно устройство /пароподгревател/
Резервоар 1,5 mЗ
Маслоуловител 4 mЗ
Охладител
Дезодоратор 2,4 м3
Пълначна машина за бутилки две дюзи
Дренажна помпа
Компресор бутален 036, 0,8МPa, 3 kW, 120 l
Електрожен Кракра Т 315
Помпа Вида
Помпа Вида
Помпа Вида
Везна 1000 кг
Техническа везна
Вакуум помпа
Контейнер /пластмасов за масло/
Везна аналитична електронна Denver instrument MXX – 612
Автомобилна везна Бимко – В 711-60000, с комп, Програма, сер, № 704062 – 60 t
Приемник за сурово масло цех Пресоване
Апарат за промиване, сушене, избелване V-3,5 mЗ
Вакуум барометричен кондензатор
Капсулован цикъл за охлаждане на рафинирано масло
Приемен резервоар 10 m3 – 1
Приемен резервоар 10 m3 – 2
Приемен резервоар 10 m3 – 3 – неръждаем
Резервор за подгряване с топлоизолация КВТ – 2 m3, зав. № 449
Приемен резервоар – неръждаем 6 m3
Приемен резервоар – неръждаем 6 m3
Комбиниран термостат
Кристализатор 4,1 m3 за. № 444
Кристализатор 4,1 m3 за. № 445
BAG филтър – 1 /филтър AMA AFB-180T- 2F/
BAG филтър – 2
Дестилатор за вода 10 л/ч
Везна аналитична електронна Denver instrument SI – 234, фабр, № 2206941
Везна техническа електронна
Зърнопочистваща машина Дикон, мод. СВ 50, сер. № 03080-4001 – неработеща
Компресор въздушен винтов CECCATO CSA 15/10
Хладилен изсушител CECCATO – CDX 18
Разходомер масов Simens
Разходомер масов Simens
Зъбна помпа 150 л/мин
Зъбна помпа 150 л/мин
Зъбна помпа 150 л/мин
Устройство за ръчно управление на филтърната инсталация
Устройство за ръчно управление на филтърната инсталация
Ръкавен филтър AMA AFB-180T- 3F
Ръкавен филтър AMA AFB-180T- 3F
Машина за бутилиране „ММПластик” – ТО 1,09-07,
– производителност – 0,5 l – 1400 бутилки /час;
- 1,0l – 1400 -бутилки /час;
- брой дюзи – 8;
- маса – 950 kg
Затваряща машина с бункер за етикиране
Етикираща машина за хартиен обиколен етикет с Hot Melt лепило – „ММПлатик” – ТО 1.11-07
– производителност – 0,5 l – 3000етикета/ час;
- маса – 700 kg
Фолираща машина за стекове
Помпа CR /рафинерия/
Зъбна помпа – 150 l /мин
Електрокар високоповдигач 2 т. височина 3300 м, сер.№ 3310, зав.№ 42000094
Токозправител заряден Ел Пулс Кар 80/300 до 600AhV, фабр. № 230
СКШ 2 бр.
Бойлер
Гардероб
Факс
Климатизатор
Хладилник Gorenje
Фризер
Климатик
Климатични системи
Монитор
Принтер Canon NP 6010
Касов апарат
Компютърна система с монитор и аксесоари, принтер

Работен Процес:

Фирма ООД в несъстоятелност притежава фабрика за слънчогледово олио в , която има следните производствени сектори със съответната производителност:
1.КОТЕЛНО – 1 котел работещ на слънчогледова шлюпка, който е основен и един котел работещ на нафта, който е резервен. Котелното се обслужва от 4 – ма огняри. РАБОТАТА НА КОТЕЛА Е НЕПРЕКЪСНАТА Т.Е. 24 НА ДЕНОНОЩИЕ , РАБОТЯТ ТРИМА ОГНЯРИ ПО 8 ЧАСАОВ РАБОТЕН ДЕН И ЕДИН ОГНЯР, КОЙТО ОСИГУРЯВА ПОЧИВНИТЕ ДНИ НА ТРИМАТА ОГНЯРИ.
Слънчогледовата шлюпка е достатъчна за работа на котелното на пълни обороти и осигуряване на достатъчно пара за работа на всички цехове.Получава се и остатъчно количество слънчогледова шлюпка, която се съхранява в склад за тази цел. Същата се продава за добавка към храната на едрия добитък.
2.ПРЕСОВ ЦЕХ- работят две преси които са от старо поколение преси.Работят общо 8 пресьори. 6 работника на двете преси по 8 часа за всеки пресьор + 2 работника за осигуряване на почивни дни. Работи се на 3 смени при 8 часа всяка смяна. Преработва се от 540 до 630 тона слънчогледово семе за един месец, при 24 часов работен ден.
Произведеното нерафинирано/сурово / олио наричано още шарлан е с добри качествени показатели, защото се добива от олющено сл.семе и печено такова има добра реализация както на вътрешния пазар така и за износ в съседни държави.
При работата на пресовия цех се получава освен сурово сл.масло и остатъчен продукт сл.кюспе, което е с голяма реализация, т.е. продава се в момента на добито достатъчно количество от него. Пазара е както в страната така и в Република Гърция.
Това е при работещи два броя преси. Може да се постави още един брой преса и съответно ще се увеличи тонажа на преработваното сл.семе още с около 550 тона,ако пресата е от нов тип. Ао ксе поавят 2/два/броя нови съвременни преси в същото помещение може да се обработват два пъти по-голямо количество слсеме т.е от 1200 до 1500 тона за 24 часа.Но при поставяне на нови преси съответно е необходимо смяяна на лющилния апарат, за да се увеличи и неговата производителност и подаване на досгтатъчно количество олющено слънчогледово семе.
В зависимост от маслеността на суровината –слънчогледово семе рандемана на произведениата продукция- сл.сурово олио и кюспе е различна.
Средно при 44-46% процента масленост на слънчогледово севе и влажност в рамките от 4-5% се добива:
От 2400 кг сл. Семе се добива:
– от 950 до 1050 кг сурово олио ;
- от 850 до 950 кг сл.кюспе;
- от 320 до 360кг сл.шлюпка и .
- остатък примеси които се издухват във въздуха- прах и малки примеси.
Проидведеното и продадено кюспе покрива разходите за материали и горива по производството на сурово слънчогледово семе без ФРЗ и начислените осигуровки.

3.РАФИНИРАЩ ЦЕХ – капацитет 100/сто/ тона рафинирано олио на месец. Работят 4/четерима/работници на 3 смени по осем часа..
Производителността може да се удвои при монтиране на още един допълнителен съд.В цеха за рафиниране на сл.сурово олио/шарлан/ има такава възможност, но не е монтиран такъв защото не сме имали необходимост от по-голяма производителност.
4.БУТИЛИРАЩ ЦЕХ – с четери основни машини:-пълначна; затварящя; етекираща и опаковачна.При работа на една смяна, работят 6/шест/работника и могат да се бутилират минимум по 6 500/шест хиляди и петстотин/ бутилки по 1 литър дневно и максимум 7400/седем хиляди и четиристотин/броя за 24 часа. При нас обикновенно работят в бутилиращия цех работниците от пресовия цех, т.е пресьорите, когато има произведено достатъчно сурово олио. Това е възможно, защото при така наличната база на производство при 100% производство на пресов цех, рафинерията обработва около 70% от добитото сурово сл.масло, а бутилиращия цех бутилира 30% от произведеното олио.
Бутилиращият цех е изграден по прогама САПАРД през 2007-2008 година и е въведен в експлоанация 2008 година за поставяне на две бутилиращи линии, но е монтирана само една смесена/ръчно и автоматично/ бутилираща линия. При монтиране на още една автоматична бутилираща линия производителността може да се увеличи почти три пъти.
5.Електронен кантар- 70 тона.
6.Разполага със складова база за 800 тона слънчогледово семе.
7.Складова база/цистерни/ за олио 300 тона олио.
8.Склад за празен амбалаж.
9.Два собствени водоизточници, от тях един брой регистриран в Басейнова дирекция град Пловдив.
10. Има две машини за ръчно бутилиране на олио в следните разфасовки: 10 литра броя; 5 литра броя; 2 литра броя.
11.Лаборатория – за анализ на постъпилата суровина и анализ на произвежданото сл.масло/олио/и остатъчен продукт експлерере/слънчогледово кюспе/.

Фабриката е обновена и оборудвана по прокт програма САПАРД.Филтрите са АМАФИЛТЪР от Холандия.Електронен кантар и складове за 800/осемстотин/тона слънчогледово семе.
Във фирмата работят общо 26/двадесет и шест/ човека.
1.Администрация – 3/трима/ служители-:
- управител;
- счетоводител и
- касиер-домакин.
2.Технически състав от 3/трима/специалисти:
- технолог;
- лаборант и
- техник.
3.Работници- 16/шестнадесет/работника :
- 8 пресьори;
- 4 рафиньори и
- 4 огняри.
4. Друг персонал 4/четирима/работника:
- 3-ма пазачи и
– 1 хигиенист.

Фабриката от 2008 година до 2014 година не е работила повече от 4/четири/месеца годишно поради липса на оборотни средства за закупуване на суровина..През останалите 7/сидим/месеци е имало пазачи трима счетоводител, а първите две години още и управители и касиер домакин.Един месец са назначавани 4 ма работника за извършване на профилактика.
За да работи нормално фабриката трябва да има суровина за 11 месеца и един месец за отпуски и профилактика..
Именно липсата на суровина и работа от 3- 4 месеца на производствата е довело до изпадането и в несъстоятелност, защото разходите по поддръжката и опазването и са били непокрити от приходи от производството.
Това че фабриката е изпаднала в несъстоятелност и встъпването в дълг към особствениците и кредитори, която остави неразплатени задължения към доставчиците на суровина доведе до недоверие във възможностите за производство и реализация на печалба на фабриката за производство на растителни масла.

Има възможност за разширявване на самата фабрика:
1.В собственият двор на фабриката има място за изграждане на склад или силоз за съхранение на суровина –слънчогледово семе от 600-900 тона.
2.Има земя която е частна общинска собственост около 20 декара .
3.Земи около фабриката които са върнати по наредба 1 от Общинска земеделска служба , където също има възможност за сключване на сделки с частни лица за разширение на прилежаща земя около фабриката.

През месеците юли- септември 2016 година бе извършен основен ремонт на котелното и профилактичен ремонт на пресов цех. Започна профилактичния ремонт на рафиниращ цех. Към днешна дата веднага може да започнат работа котелно и пресов цех ако се достави суровина.Довършването на ремонта на рафиниращ цех е в рамките на 5-10 дни, т.е. МОЖЕ ДА ЗАПОЧНЕ ПРОИЗВОДСТВЕНА ДЕЙНОСТ ФАБРИКАТА ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА СТИТЕЛНО МАСЛО ВЕДНАГА СЛЕД ДОСТАВКА НА СУРОВИНА – СЛЪНЧОГЛИЕДОВО СЕМЕ.

Contact An Agent