Роскошные апартаменты на берегу моря, Нет комиссии от покупателя, Luxury apartments on the beach, no commission from the buyer
690 000 EUR

ПРОДАЖБА НА 50% ОТ СОЛАРЕН ПАРК 7,04MWT

Contact An Agent

ПРОДАЖБА НА 50% ОТ СОЛАРЕН ПАРК 7,04MWT-690 000 EUR
Продажба на 50% от соларен парк 7,04Mwt – 690 000 EUR
1. Цена и Условия за участие :
• Цена за 50% участие на Инвеститора в Проекта : EUR 690 000
• Условия
Ready to Build/Строително разрешение, Технически проект,
Окончателен договор за присъединяване с ЕСО/;
Изградена и присъединена към Подстанция „******“ 2 км кабелна линия 20 Kv/оборудвана 20 Kv килия и мерене в Подстанцията.

Възвращаемост 7,5 години.
Голямата сума е осигурена от банка.
Комисионна от ваша страна при покупка на 50% от Бизнеса – 3% без ДДС
Цанков груп ЕООД
за контакти: 0897338585
office@investmentsbg.com

Contact An Agent