Роскошные апартаменты на берегу моря, Нет комиссии от покупателя, Luxury apartments on the beach, no commission from the buyer
8 000 000 EUR

Летище Варна Проект – Бизнес Център Европа

Contact An Agent

БИЗНЕС ПЛАН
Име на проекта: Бизнес Център „Европа”

I. ВЪВЕДЕНИЕ
1. Собственик на проекта: АД
2. Име на проекта: Бизнес Център “Европа”
Състои се от:
• Земя – 10134 кв.м.
• Офис сграда
• Бизнес хотел
• Изложбен и конферентен център
3. Описание на проекта
• Местоположение – разположен на входа на Аеропорт ВАРНА, Община Аксаково, област ВАРНА, на 7,5 км. от центъра на гр. ВАРНА, на входа на главната пътна артерия на града – автомагистрала Хемус (София-Варна).

• Инфраструктура на комплекса – включен в инвестицията собствен трафопост с ел.мощност – 2,0 МW, локални за комплекса канализация – 2.9 км., водопровод – 676 м., локална пътна и паркингова площ, площадкови комуникации и паркоустройство.
Транспортна схема – локален транспорт за комплекса с маршрут „Административен център Варна – Бизнес център Европа”.
• Целият комплекс ще разполага с 765 подземни парко места и със 180 надземни парко места
Важен фактор е получаването на краен строителен продукт с високо качество (клас А) и висока степен на природо-щадяща експлоатация (топлоенергийна ефективност, използване на слънчева и геотермална енергия)

3.1. Описание на обектите в комплекса

Офис сграда

Основни параметри
• Парцел – 989 кв.м. ид.ч.
• Основно застрояване – 450 кв.м.
• Обща площ на застрояване – 3 452 кв.м.
• Етажност – 1 подземен и 7 надземни етажа

Конструкции и строителни системи – Масивна стоманобетонова конструкция, тухлени стени – WINERBERGER, вентилируема фасадна система с HPL и топлоизолация с висок енергоспестяващ фактор, фасадно структурно остъкляване тип „окачена фасада” с троен стъклопакет (с Ка-стъкло) и със система PUSCH отваряне на прозорци, вътрешни подови покрития – естествен гранит, гранитогрес и мокет, ел.системи – силнотокови и слаботокови – SCHNEIDER Electric, климатизация MITSUBISCHI и DAYKIN, телефонизация SIMENS.

Разпределение
• Подземен етаж – 437 кв.м. – подземен паркинг за 14 автомобила
• Надземни етажи – на І-ви етаж: банков офис – 189,14 кв.м., 3 магазина – 211,57 кв.м. и фоайе-информация; от II-ри до VI-етаж 55 офиса; VII-етаж: скай-бар – 140,60 кв.м. и 4 офиса. Офисната част на сградата е с площ – 2474,00 кв.м.
• Надземни външни паркоместа за гости

Бизнес хотел 4*

Основни параметри
• Парцел – 2 337 кв.м. ид. ч.
• Основно застрояване – 780 кв.м.
• Обща площ на застрояване – 8 100 кв.м.
• Етажност – 3 подземни и 7 надземни етажа

Разпределение
• Подземни етажи : І-ви подземен етаж – басейнов и фитнес комплекс с джакузи и сауна, хладилни и складови помещения, център за химическо чистене и паркинг за гости; ІІ-ри и ІІІ-ти подземни етажи – паркинг за гости на хотела с осигурен контрол на достъп.
• Надземни етажи: І-ви надземен етаж – рецепция на хотела, лоби бар, 2 заседателни зали, конфигурирани с опция за обединяване в една обща семинарна зала, център за красота, магазин за алкохол и цигари и 2 хотелски стаи за инвалиди; на ІІ-ри, ІІІ-ти, IV-ти, V-ти и VІ-ти надземни етажи са разположени 111 стандартни хотелски стаи, 15 хотелски стаи – бизнес клас и 6 апартамента; на VІІ-ми надземен етаж се намират панорамни ресторант – 180 места и Royal bar.
• Осигурени надземни паркоместа за гости на хотела
Оборудване – в инвестицията е предвидено Бизнес хотела да се завърши с изцяло необходимото за експлоатация функционално оборудване (с включени договори за гаранции и абонаментна поддръжка) и висок клас на енергоспестяване.
Обзавеждане – в инвестицията е включено цялостното обзавеждане на Бизнес хотела, с готовност за приемане на гости, обзавеждане произведено от еко материaли – дамаски, мокети, MDF-плоскости.

Изложбен, търговски и конферентен център или Ритейл и търговски център

Основни параметри – Изложбен, търговски и конферентен център (Вариант 1)
• Парцел – 6 808 кв.м
• Основно застрояване – 4 085 кв.м.
• Обща площ на застрояване – 30 920 кв.м.
• Етажност – 3 подземни и 5 надземни етажа

Разпределение
• Подземни етажи с обща площ 16520 кв.м.: І-ви подземен етаж – складови и технически помещения; ІІ-ри и ІІІ-ти подземни етажи – паркинг за гостите на Изложбения, търговски и конферентен център с осигурен контрол на достъп.
• Надземни етажи с обща площ 14400 кв.м.: І-ви надземен етаж – информационен център, изложбена зала с капацитет 144 изложбени сектора и с площ 3638 кв.м., 2 презентационни зали с обща площ 42 кв.м., кафе „Аква” с детски кът с площ 520 кв.м.; ІІ-ри, ІІІ и ІV-ти етажи – 58 броя магазини и 20 броя офиси с обща площ 8178 кв.м.; IV-ти етаж – конферентна зала с площ 912 кв.м., семинарна зала с площ 210 кв.м.; V-ти етаж – панорамен ресторант с капацитет 250 места и коктейл бар с площ 380 кв.м.
• Оборудване – в инвестицията е предвидено изложбеният, търговски и конферентен център да бъде завършен с изцяло необходимото за експлоатация функционално оборудване (със слючени договори за гаранции и абонаментна поддръжка) и висок клас на енергоспестяване.

Основни параметри – Ритейл и търговски център (Вариант 2)
• Парцел – 6 808 кв.м.
• Пететажна сграда + 2 подземни етажа, включваща:
Подземна част
- Втори подземен етаж с площ от 6 800 кв.м.: подземни гаражи за 140 автомобила
- Първи подземен етаж: технически помещения и 4 подземни склада с площ по 500 кв.м. всеки
Надземна част
- I-во и II-ро ниво – ритейл площи: 4 магазина по 1700 кв.м. всеки разположени на две нива, от които I-во ниво 900 кв.м., II –ро ниво 800 кв.м. Четирите склада в първи подземен етаж (упоменати по – горе) с площ по 500 кв.м. всеки са прилежащи към магазините (по един към всеки магазин).
- III-то ниво – 11 магазина по 340 кв.м. всеки
- IV-то ниво – 27 магазина по 140 кв.м. всеки
- Последно ниво (пентхаус)- разположени площи за заведения за хранене (open space) 800 кв.м., детски кът и 2 офиса по 100 кв.м. всеки
- Външни парко места за посетителите на ритейл и търговския център
Топла връзка с ескалатори между I-во и II-ро ниво на ритейл площите. Топла връзка с товарни асансьори (за снабдяване) между складовете и ритейл площите.
Във вътрешната част на сградата е разположен централен атриум с отворена площ от 480 кв.м. на ниво от първи етаж до покрива на сградата. Над атриума е разположен светъл оберлихт с цел осветяемост на сградата с пряка слънчева светлина. В атриума са разположени 4 панорамни асансьора за клиенти на ритейл и търговския център, 4 ескалатора обслужващи целият център.
Обща площ на надземната част – 17 220 кв.м.
Обща площ на подземна част – 11 880 кв.м.
Сума на общата РЗП – 29 100 кв.м.
4. Цел на инвестиционния проект
Построяване на МОДЕРЕН БИЗНЕС КОМПЛЕКС, предоставящ възможност за комфортно и отлично организирано обитаване на съвременна, високотехнологична бизнес среда
Професионално управление на БИЗНЕС КОМПЛЕКСА с цел бърза възвращаемост на инвестицията и реализиране на печалба
Реализиране на прогресивна финансова схема съгласно Финансова ориентация за възвращаемост на инвестицията

• Изграждане на Бизнес Център „Европа”
• Отдаване под наем на офиси
• Експлоатация на бизнес хотела
• Организиране на изложения
• Експлоатация на съпътстващи дейности – автомивка, локална транспортна връзка с центъра на гр.Варна, химическо чистене, фитнес център, детска градина, рентакар, адвокатски и нотариален офис, салон за красота, аптека, ресторанти и други.
Планираното използване на геотермални източници включва: сондиране и каптиране на дълбочина 1200 – 1500 м. за усвояване на вода с to около + 40о C с цел използването и за отопление и битови нужди в комплекса.
Възобновяеми енергийни източници – фотоволтаици: проектното задание на Бизнес Хотела и Изложбения, търговски и конферентен център включва монтирането на фотоволтаични системи и инсталации, разположени по южните фасади и покривите на сградите.
За инсталиране на фотоволтаичните инсталации е предвидена площ от 6105 кв.м., на която в зависимост от вида на фотоволтаичните панели и системи (поликристал, thin – film, CaTe и др.) може да бъде добивана електрическа мощност 1.3 – 1.5 MW.
Изцяло южното изложение на комплекса и голямото свободно пространство позволяват пълно ослънчевяване на южните фасади и покривите на сградите. По данни на специализираните институти и направения слънчево–енергиен одит гр. Варна попада в зона А.
При направата на фотоволтаична инсталация с мощност 1.5 MW се добиват годишно 1,754,584 kWh/y. Имайки предвид изкупната цена на електроенергия, добита от възобновяеми енергийни източници (0.3681 евро/ kWh), инсталация от 1.5 MW може да носи допълнителен приход от 645,862 евро годишно.
Предвидена е в инвестицията локална пречиствателна станция за комплекса, при която биологично пречистените води се използват повторно за поливане на парковите площи и миене на асфалтови зони.
Заключение: Предвидените инфраструктурни инсталации, необходимата енергомощност, високотехнологични топлоизолационни системи, независими водозахранващи системи, при спазени високи норми на топлоенергийна ефективност, могат да направят комплекса „Пасивен”.

5. Инвестиционни мотиви
След проведено няколко месечно проучване, направени анкети, проведени лични срещи и разговори с наематели на бизнес площи в гр.Варна (обстойно маркетингово проучване) се формират следните мотиви:
Необходимост за изграждане на иновативен и МОДЕРЕН БИЗНЕС КОМПЛЕКС, поради липса на такъв и повишен интерес от бизнес средите към компактна, добре организирана, високотехнологична и модерна бизнес среда (свободна пазарна ниша);
Липсата на хотел до летище Варна и в района;
Необходимост от модерен и функционален Изложбен и Конферентен център и ритейл център;
Топ локация:
• входа на летище Варна и магистрала Хемус (главен път София – Варна);
• близост с новия пристанищен, контейнерен и Ро-Ро терминал и една от най-големите индустриални зони – Девня;
• изграждане в съседство на втори мост над Варненското езеро;
Вече доказаната практика в големите европейски градове за развитие на „business cities”, изнесени извън централната градска част;
Предвидените за изграждане в близост до района – “Свободна безмитна зона”, логистични центрове и нова автогара;
Град Варна е морската столица на България и вторият по значимост търговски център след София. В близост са разположени следните 4 курортни комплекса: Камчия, Св.св. Константин и Елена, Златни Пясъци и Албена, което го определя като най-големият туристически център на страната.
Предимството на гр.Варна пред столицата София е, че притежава развит туризъм и пристанище.

6. Готовност за изпълнение на проекта
• Собственост върху земята
• Построена офис сграда със следната характеристика:
- Уникална топ локация и отлична пътна инфраструктура в района, в който е ситуирана ОФИС СГРАДАТА. Сградата е ситуирана до входа на Аеропорт Варна и е отдалечена само на 7,5 км. от административния център на град Варна. Непосредствената и близост до глaвната пътна артерия, лесният достъп с градски транспорт и удобният подход към нея ще осигуряват възможността за бърз достъп до нужната дестинация.
- Съвременна и атрактивна архитектура.
- Конструкция – стоманобетонна, хоризонтални безгредови плочи с концентрирани противоземетръсни ядра.
- Фасада- HPL и бонд; структурно остъклена с триплекс външно стъкло и вътрешно КА стъкло, задържащо UV лъчите – Белгийски сертификат за пригодност за експлоатация в близост до Аеропорти.
- Вида на вътрешните стени позволява преструктуриране на офис площите.
- Структурното окабеляване е категория 5 Е, което позволява свързаност на всяка работна точка в офиса със силнотоково, слаботоково и UPS захранване. Силнотоковото захранване е с елементи на Schneider.
- Сградата е с ниво на енергийна ефективност клас „А”.
- Кабелиране за ТV, интернет
- Фиброоптичната свързаност на сградата с републиканската мрежа, ще осигурява високоскоростен интернет достъп и отлична комуникационна свързаност.
- Мрежово свързване между компютрите на работните места.
- Телефонизация с пряка връзка към информационния екип на партера и с пряка връзка с бъдещите обекти в BUSINESS CENTER „EUROPE”.
- Пожароизвестителната система (Fire Alarm System) е с конвенционални противопожарни средства – пожарни кранове, маркучи, прахови и водни пожарогасители.
- Монтирана климатична инсталация /локална за всички офиси/ MITSUBISHI-inverter. - Персонален контрол на достъпа (ID card access control), посредством персонални магнитни карти, които позволяват контрол на нивото на достъп за всеки работещ и посещаващ сградата и отчитане на часовете и нивата на пребиваване в сградата.
- 24-часова физическа охрана и видеонаблюдение на всички нива на сградата и прилежащите площи.
- Охраняем паркинг за посетителите и работещите в сградата.
- Частично изградена инфраструктура, осъществено градоустройство за бизнес хотела и офис сградата
• Предстоящи дейности:
- Архитектурно проектиране на хотела и изложбения и конферентен център
- Градоустройство на изложбения и конферентен център
- Архтектурно планиране и изграждане на останалата част от инфраструктурата
- Строителство на бизнес хотела
- Строителство на изложбения и конферентен център
- Оборудване, обзавеждане и въвеждане в експлоатация на бизнес хотела и изложбения и конферентен център (Приложение 4)

II. АНАЛИЗ НА СРЕДАТА
1. Описание на средата и тенденции за развитие:
Град Варна е разположен на брега на Варненския залив и е най – големият град на българското черноморие.
Географското положение на община Варна е предпоставка за развитието на инфраструктурния, икономически и демографски потенциал. Геостратегическото местоположение, което има общината, наличието на значимия по своята същност естествен фактор – Черно море е от изключителна важност за икономическото и социално развитие.
Град Варна е туристически и търговски център, в който най-силно са развити два клъстера: този на морската и туристическа индустрия. На територията на общината има корабостроителница, институт по корабна-, хидро-, и аеродинамика, кораборемонтен завод „Одесос” АД (най–големият и най–добре оборудван кораборемонтен завод в България), параходство БМФ.
От дълги години функционира и се развива фериботната линия Варна – Иличовск. Подготвя се стартирането на фериботна линия с Грузия.
Фериботната връзка Варна – Кавказ е първата пряка транспортна линия между България и Русия, което означава спестяване на средства от транзитни такси и печалба за България от транзитирането на руски стоки за европейските страни.
Уникалното местоположение на град Варна го прави търговски коридор и център, свързващ Западна Европа и Азия. Тези фактори обуславят и водят до бързото демографско развитие на града – като пример: през последните 5 години населението на Варна от 320 000 е нараснало над 550 000 по неофициални данни, а през летния период достига 1 000 000 души.
Тенденцията за миграция от по–малките градове към град Варна доведе до плътното застрояване на града, липсата на свободни терени за изграждане на жилищни, офисни и индустриални площи в централната част, затруднена пътна инфраструктура и трафик. Тези фактори наложиха изготвянето на Нов Общ Градоустройствен план (ОУП) на Варна, който предвижда разширяване на града, в западната и южната част и безпроблемно функциониране на инфраструктурата на града.
Новият Общ Градоустройствен План на град Варна предвижда изграждането на:
- три големи автогари, най–голямата от които ще бъде разположена в района на летище Варна;
- втори мост над Варненското езеро, който ще допълва комуникацията между южната и западната част на Варна;
- извеждането на транзитният транспорт извън центъра на град Варна, а на пристанището и товарният железопътен транспорт – в района на езерото.
Това ще доведе до обособяването на най–големият пътен възел в града в района на летище Варна.

2. Принципи за реализация

• Модерен и функционален архитектурен дизайн
• Използване при строителството на висококачествени енергоспестяващи и щадящи околната среда строителни материали и системи
• Създаване на изцяло нова инфраструктура
• Ситуиране на автомивката, енергомощностите, парко-местата за работещите и гостите на комплекса, изцяло в подземните етажи. Целта е максимално да бъде запазен и обособен терена за зелени паркови площи.
• Използването на геотермална и слънчева енергия
• Осигуряване на отлична организация и управление на комплекса след въвеждането му в експлоатация

3. Конкурентноспособност и основни фактори определящи навременността на инвестицията
• Ниска себестойност на СМР
• Стабилна финансова среда – валутен борд
• Навлизане в период на изход от кризата
• Предстояща възходяща ценова линия на наемите
• Стабилизиране на политическата обстановка в държавата и връщане доверието към пазара
• Предстоящо приемане на България в Шенгенска зона и въвеждане на единна парична единица – ЕВРО, съвпадащи като период с въвеждане в експлоатация на целия БИЗНЕС ЦЕНТЪР

4. Пазарен потенциал и бизнес приоритети
• Конкурентни цени на услугите в бизнес центърът
- Сегментът на наематели на офис площи са компании, чиято дейност не е свързана с пряко присъствие в централната градска част, осъзнали необходимостта от по-качествена, по-подредена и по-спокойна бизнес среда, лишена от проблемите в градската част – паркиране, шум, постоянно затруднен трафик, постоянни ремонти и др.;
- Наематели на офис площи, желаещи съвременен и модерен начин на администриране на своя бизнеса;
- Компании, чиито централи са извън гр. Варна и/или страната и притежават в града или региона верига търговски площи, складове, предприятия, хотели и др.;
- Компании пряко или косвено свързани в дейността си с Летище Варна, близките индустриални зони и логистични центрове, Община Аксаково, бъдещото пристанище и др.;
- Компании, недоволни от условията предлагани в други бизнес комплекси и сргади.
- С предоставянето на голям брой и разнообразни услуги и удобства, с гъвкава ценова политика и съобразеност с необходимостта и желанията на бъдещите наематели в комлекса, БИЗНЕС ЦЕНТЪР “ЕВРОПА” се предвижда да заеме лидерска конкурентна позиция в региона.

• Наемането на офис площите е определено от:
- Тенденцията към съсредоточаване на бизнес-, офис-, търговски-, спедиторски площи на входа на гр.Варна и обособяването на района като тип „бизнес зона”;
- Предстоящото приемане на законодателство, което да забрани ползването на офис площи в жилищни сгради и което ще наложи голяма част от тези офиси да бъдат ориентирани към помещаване в административни и офис сгради;
- Влошаващата се транспортна обстановка и липсата на зони за паркиране в централните части на града, което ще насочи и преориентира потока от наематели на офиси към БИЗНЕС КОМПЛЕКСА, предоставящ удобства, като търговски обекти – магазини, ресторанти, заведение за хранене, кафе-барове, книжарница, аптека, медицински пункт, банков офис, нотариална кантора, семинарни зали, детска градина, детски кът за анимация, рент-а-кар, химическо чистене, автомивка, локален транспорт и други
• Наематели на помещения за помощни и съпътстващи дейности – търговски обекти, магазини, ресторанти, заведение за хранене, кафе-барове, книжарница, аптека, медицински пункт, банков офис, нотариална кантора, детска градина, автомивка
• Експлоатация на Изложбения, търговски и конферентен център
- Бъдещите клиенти са участниците в традиционно провеждащите се изложения в неспециализирани зали в гр. Варна
- На територията на гр. Варна няма изградени специализирани сгради и съоръжения за организиране на изложения
• Експлоатация на хотела.
В концепцията е заложено потенциални гости на хотела да са:
- участници и гости на провежданите изложения;
- бизнес партньори и гости на фирмите, работещи в комплекса;
- настаняване на екипажи на авиокомпании, партньори на Летище Варна;
- пътници на Летище Варна с отложени полети;
- бизнес и търговски представители пристигащи в гр.Варна с цел организиране на срещи, управителни съвети, общи събрания, семинари и др.;
- гости на съседни на комплекса бизнес и логистични центрове, гости на Община Аксаково и др.

III. SWOT АНАЛИЗ

СИЛНИ СТРАНИ СЛАБИ СТРАНИ
• БИЗНЕС ЦЕНТЪР “ЕВРОПА” се изгражда в гр. Варна втория по големина и търговска значимост град, морска столица на България и морски туристически център. • Липса на подробни устройствени и инфраструктурни планове за района
• В Инвестиционния проект е представен eдин иновативен изложбен, конферентен и бизнес комплекс и Ритейл и търговски център, предлагащ нов ораганизационен, и функционален стил. • Консервативно настроени и трудно приемащи иновавативни проекти местни икономически субекти
• Инвестиран е част от предвидения паричен ресурс в парцела и е построена първата от трите предвидени в Бизнес центъра сгради. • Отдалеченост от центъра на гр. Варна – 7,5 км.
• Стратегическо разположение – на входа на Международно летище Варна, второто по значимост в държавата • Неразвит бизнес район
• Комплексът е с лице на пътен възел – част от магистрала Хемус, разположен на самият подход към гр. Варна от столицата София. Магистралата е и главен международен път Е – 70. • Неуредена Ел. и В и К инфраструктура
• На границата между две общини, които определят в Устройствените си планове развитието на региона по отношение нови БИЗНЕС КОМПЛЕКСИ
• Първа точка на пристигащите със самолет туристи за курортите “Св.св. Константин и Елена “, ” Златни пясъци ” и ” Албена ”
• Инвестиционния проект е без конкуренция и експлоатацията му ще се развие в момент на възходяща икономическа обстановка, след утихнали последствия от кризата
• Навременност – удобен момент за реализация на бизнес намерения, за подбор на по-квалифицирани кадри и добри условия за доставка на материали и оборудване
• Строителството, оборудването и обзавеждането на отделните обекти се изпълнява с високотехнологични, енергоспестяващи и природощадящи материали
• В комплекса се внедряват слънчеви и геотермални топлоенергийни източници и собствен водоизточник
• Изграждане на нова Ел. и В и К инфраструктура със съвременни материали и технологии, гарантиращи дълъг и безавариен експлоатационен период
• Осигуряване на достатъчно места за паркиране на автомобили и изграждане на автомивка
• Комплексът ще разполага с обособени помещения за охрана, медицински център и аптека с постоянна 24h охрана
• Регулярен градски транспорт
• В района на Аерогара – гр.Варна досега няма изграден Бизнес хотел 4 звезди, както липсва и Изложбен център и Ритейл център
• Комплексът се проектира, менажира и изгражда от екип с доказан имидж и професионални качества
ВЪЗМОЖНОСТИ ОПАСНОСТИ
• Развитие на целия Бизнес комплекс – конферентен и изложбен туризъм, провеждане на корпоративни и образователни мероприятия в подходяща бизнес среда • Бавно утихване на последствията от икономическата и финансова криза.
• Инвеститорски интерес за развитие на логистични центрове и безмитни складове в съседни имоти • Бавно осъзнаване на необходимостта от нов бизнес подход за икономическо развитие, чрез правилно административно ситуиране от страна на местните икономически субекти.
• 85% от офисите в гр.Варна са разположени в жилищни и стари административни сгради, неотговарящи на съвременните тенденции за администриране на бизнес. Макар и бавно, законодателството, бизнес средата и личната осъзнатост ще тласнат икономическите субекти, обитаващи подобни офиси да решат да администрират бизнеса си в модерна, удобна и спокойна обстановка, каквато предлагат бизнес комплекси, като БИЗНЕС ЦЕНТЪР “ЕВРОПА”
• Корпоративно консолидиране и промяна в бизнес културата, като последствие от икономическата и финансова криза
• Новоприетите Общи Устройствени планове на общините Варна и Аксаково, дават зелена улица за осъществяване на инвестиционни намерения в района
• Удобство на пристигащите и заминаващи със самолет туристи за курортите “Св.св. Константин и Елена “, ” Златни пясъци ” и ” Албена ”
• Новите планове за разширяване и модернизиране на Летище Варна

IV. УЧАСТНИЦИ В ИНВЕСТИЦИОННИЯТ ПРОЦЕС, ОРГАНИЗАЦИЯ, УПРАВЛЕНИЕ И ФУНКЦИИ
СОБСТВЕНИКА – АД , +Фирма”А”+ Фирма”Б”
Екип от висококвалифицирани специалисти осъществява контрола и администрирането по време на реализацията на строителния процес.
Контролът се осъществява в 4-ри степенна йерархична система, с ясно разпределени отговорности.
По време на процеса на реализация се ползват консултации на водещи компании в обхвата на различните специалности.
След въвеждане в експлоатация, се подписват договори за гаранционно и абонаментно обслужване на всички системи и съоръжения.
Експлоатационен мениджмънт: Фирма „С” – охрана, поддръжка, фейс контрол
V. ПРОЕКТНИ РАЗХОДИ
1. Общо проектни разходи – 31,295,709 Euro (без ДДС)
• Офис сграда – 5,020,833 Euro (без ДДС)
• Бизнес хотел – 5,889,581 Euro (без ДДС)
• Изложбен и конферентен център – 20,385,295 Euro (без ДДС)
(Детайлна информация можете да видите в Приложение 6)

2. Инвестиционни източници
• Съинвестиция (джойнт венчър)
• Кредитиране
• Закупуване на част или целият проект

3. Обезпечение за:
• Съинвестиция (джойнт венчър) – дялово участие в нова съвместна фирма, която ще притежава земята и проекта
• Кредитиране – земя, построената офис сграда и бизнес плана
• Закупуване на част или целият проект – офис сградата; офи сградата с целия проект и земята или част от проекта

VI. ВЪЗВРЪЩАЕМОСТ НА ИНВЕСТИЦИЯТА И ПАРИЧНИ ПОТОЦИ

Продажна цена на този етап(построена бизнес сграда) 8 000 000 EUR

Продажна цена след завършване на целия проект 37 554 000 EUR

Contact An Agent