Роскошные апартаменты на берегу моря, Нет комиссии от покупателя, Luxury apartments on the beach, no commission from the buyer

Производство на Пелети

Contact An Agent

Фирмата е на пазара от три години. За производство се ползва голямо хале под наем (2 500 кв.м) Основното оборудване е ново. Същевременно продължаваме постоянно да инвестираме в оборудване с цел увеличаване на производството и намаляване на себестойността на продукцията. Преди два месеца се купи голям комплекс за дробене на суров материал. В основното производство са задействани 6 човека като работата е на две смени. Произвеждаме 90-95 тон готова продукция за месец. Правим продажби около 300 000 лв/ 153 800 евро/ на година. Печалбата на бизнеса се движи между 25-30%.
Добавяме няколко важни неща за потенциалния инвеститор в този бизнес. Фирмата приключи 2015 година с печалба. Кредитната история за целият период на фирмата е положителна. Фирмата е потенциален бенефициент за кандидатстване за еврофинансиране по Програма за развитие на селски райони до 300 000 евро; отговаря всички необходими критерии за получаване на финансиране. За 2015 година сме произвели и реализирали 960 тона пелети. Готови сме да окажем необходимото съдействие на новия собственик ако той не е запознат с този бизнес.
Коректен и надежден производител и доставчик на едни от най-евтините източници на енергия за отопление – пелети и екобрикети от дървени стърготини и от слънчогледова люспа.
Фирмата прилага най-строги качествени стандарти за всяка произведена опаковка пелети и екобрикети, постоянно подобрява качеството и полага големи усилия за развитие на технологиите за производството на пелети и екобрикети за отопление, които се ползват с голямо доверие на потребителите.
Усилията на компанията са насочени към осигуряване на по-висока температура на горене, намаляване на количеството пепел, достигане на добри цени, съобразени с пазара и нуждите на потребителите – както промишлени, така и частни.
При отопление с дървесни или слънчогледови пелети и брикети се използват възобновяеми и екологични източници на енергия, което съответства на главните цели на ЕС в сферата на енергетиката и екологията. Те са доста по-евтин източник на енергия за отопление от петрола и природния газ.
За да получаваме постоянно добро качество на крайните продукти, сме изградили контрол на качеството по цялата верига от доставката на изходната суровина до изработката на крайния продукт.
Ние гарантираме на всички наши клиенти постоянно високо качество на нашата продукция!

Contact An Agent