Роскошные апартаменты на берегу моря, Нет комиссии от покупателя, Luxury apartments on the beach, no commission from the buyer
900 000 EUR

Цех за преработка на горски гъби и сушени плодове

Contact An Agent

ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ
Основната дейност на фирмата е :
- изкупуване на гъби и горски плодове,
- 100 % търговска дейност в Европейски съюз

Земя – 6 000 кв.м .
Застроени сгради – производствени, складови, администрация, работилница, хладилни камери за плюсово и минусова температура, камери за шоково замразяване, сушилня, съблекални и др. с обща застроена площ – 2 000 кв.м.

На предприятието са издадени всички необходими регистрации, разрешителни, лицензии, които законово регламентират нейната производствена дейност като :
удостоверение по закона за храните,
санитарно разрешително,
разрешително от Агенцията по храните
договори за обслужване по трудова медицина и всички други изискуеми от българското законодателство документи.

Дейността на фирмата се характеризира с:
- поддържане на високо качество на продуктите
- праволинейна инвестиционна дейност в посока на сграден фонд, инфраструктура и модернизация на производствените линии с цел количествено и качествено подобряване на продуктите
– последователно разработване и разширяване на пазарите.

ПАЗАРНИ ПОЗИЦИИ И СТРАТЕГИЯ ЗА РАЗВИТИЕ НА ФИРМАТА
Дейността на фирмата е насочена:
Фирмата ни се занимава с изкупуване и преработка на гъби и горски плодове от 1996 г.
Като пазарът на продукцията е 100% износ.
Дейността на фирмата е насочен към завишен контрол и качество, които да отговарят на изискванията на днешния динамичен глобализиращ се свят.

Стоката ни се изкупува, чрез организирана мрежа от доставчици от специализирани изкупвачи, пакетира се и се изнася в различни опаковки , които са договорени с нашите контрагенти. Пресните гъби и горски плодове са за Италия, Германия, Франция, Холандия, Австрия, Швейцария, Испания. Спрямо сезона и количеството се транспортират по въздух – самолетни пратки или чрез хладилен транспорт.
Пресните гъби заемат 40 % от нашия оборот и са пролетен и есенен характер, а горските плодове се преработват през лятото.
Съответните замразени продукти се замразяват в шокови камери, пакетират и изнасят в хладилни тирове за Европейския съюз. Заемат 30% от оборотния дял и са с целогодишен характер
Голям процент от нашата дейност е пакетаж на сухи продукти, за които имаме договорени опаковки и цени.
Работим ги предимно през сезона, когато няма изкупуване на пресни продукти- лято и зима и заемат 30 % от оборта на фирмата.
Фирмата ни внася продукти и от Македония, Турция и Румъния.
Членовете на ръководния , производствения и търговски екип на фирмата са доказани професионалисти с дългогодишен опит.
От своето създаване 1996 г. Нашето предприятие извървя дълъг път на развитие и положи стабилни основи на производството и разработването на съответните пазари за своята продуктова гама.
Можем да кажем, че фирмата ни има възможност да работи с фирми доказали своята лоялност и коректност.

КАПАЦИТЕТ

В момента е запълнила 55 – 60 % от мощностите си.

ПРЕДИМСТВА

- наличие на обучен ръководен и специализиран персонал
- обезпечена суровина от специализирани пунктове, с които работим
с постоянни доставчици на гъби и горски плодове.
- утвърдени пазарни позиции в Италия, Франция, Холандия, Германия, Австрия, Швейцария, Испания

Обща площ – 6 дка.
– застроена площ -производствени,складови,администрация и др. —– 2 000 кв.м
– земя с изградена инфраструктура- 6 000 кв.м.
– машини и съоръжения

Contact An Agent