Роскошные апартаменты на берегу моря, Нет комиссии от покупателя, Luxury apartments on the beach, no commission from the buyer
80 000 EUR

Соларен, фотоволтаичен парк 29,9 kWt

Contact An Agent

Фотоволтаичен парк.
  Park Цена € 80 000
Годишен доход без ДДС: € 14 827
80 000/14 827 = 5.4 години + 10% от годишната данъчна декларация за доходите = 6 години
Месечна цена 100 лева = € 51
   изображението е показателно

Contact An Agent