Роскошные апартаменты на берегу моря, Нет комиссии от покупателя, Luxury apartments on the beach, no commission from the buyer

Соларен, фотоволтаичен парк 29,9 kWt

Фотоволтаичен парк.   Park Цена € 80 000 Годишен доход без ДДС: € 14 827 80 000/14 827 = 5.4 години + 10% от годишната данъчна декларация за доходите = 6 години Месечна цена 100 лева = € 51   ...

Read more
Contact An Agent