Роскошные апартаменты на берегу моря, Нет комиссии от покупателя, Luxury apartments on the beach, no commission from the buyer

Информация за Инвеститорите

ограничи href=”http://investmentsbg.com/wp-content/uploads/2012/07/dohod.jpg”>

Moody е: силна финансова позиция на България и устойчива икономика рейтинг на Baa2 лежат в основата на
Global Credit изследвания – 14 Окт 2016

https://www.moodys.com/research/Moodys-Bulgarias-strong-fiscal-position-and-resilient-economy-underpin-Baa2-PR_356543

Франкфурт на 14 октомври, 2016 г. – една силна финансова позиция на България, устойчива икономика и широка програма за реформи, подкрепяни Baa2 рейтинг и стабилна перспектива на страната, каза Moody е Investors Service в годишния си доклад, публикуван днес.
Докладът “на българското правителство – Baa2 Стабилен, годишния кредитен анализ”, сега е на разположение на www.moodys.com. Moody абонатите могат да получат достъп до този доклад, чрез връзката в края на това съобщение за пресата. Изследването е актуализация на пазарите и не е действие рейтинг.
“Оценка се поддържа от показателите за българските дългови, които са сравними с класирани по подобен начин връстници, както и стабилизиране на външната си позиция”, заяви Марко Zaninelli, помощник-вицепрезидент на Moody е – анализатор и съавтор на доклада.
финансовото състояние на България е силна поради високата стабилност на сегашното ниво на дълг към БВП, и ангажираността на властите за постепенното укрепване на финансовите резултати, без да се прави компромис на икономическия растеж.
Фискалната консолидация ще продължи тази и следващата година. Moody е очаква, че бюджетният дефицит ще падне до 1,3% от БВП през 2016 г. и до 0,9% през 2017 г. Съотношението на дълга към БВП ще нарасне леко през 2016 г. преди да се стабилизират през 2017 г. и започва да намалява от 2018 г. насам ,
Moody е вижда реален растеж в България е леко се забавя до 2.8% през 2016 г. и 2017 г., от 3,6% през 2015 г., почти стабилен или умерено доброкачествен – но по-малко от по-рано заяви – перспективите за растеж на търговските партньори на Европейския съюз, България Много е вероятно, за да запазите своя износ расте. ръстът на износа е вероятно да бъде по-бавно от вноса, обаче.
Българското правителство се е ускорил си за структурна реформа, и е постигнала напредък в области като здравеопазването, съдебната система, банково дело, енергетиката и образованието. Това успешното прилагане на реформите предполага връщане към политическа стабилност, която ще подкрепи растежа на реалния БВП.

Ново законодателство в България в сила от май 2009 г., като чуждестранните инвеститори в България значителни ползи както по отношение на своя бизнес в тази страна и в личен план, тъй като чуждите граждани. От една страна, бизнес инвеститори, подкрепени от мерките за насърчаване на инвестициите, предвидени от Закона за насърчаване на инвестициите, както и правилата за неговото прилагане. От друга страна, чуждестранните инвеститори, които са инвестирали в България над 1 милион лева (511 292 евро), отпуснати на специалния статут на правителството в съответствие с действащата в момента законодателство.
В рамките на програмата, чуждестранните инвеститори могат да получат разрешение за постоянно пребиваване, а заедно със семействата си, да се насладят на уникалната привилегията да бъдат освободени от задължението да се установят и да присъстват физически в България, както е предвидено в член 40, параграф 1, точки 5 и 6 чужденци в Република България (ЗЧРБ). Това изключение се отнася само за чуждестранните инвеститори, предмет на разпоредбите на член 25, параграф 1, точки от 6, 7 или 8 ЗЧРБ, и техните семейства. Разрешение за постоянно пребиваване, издадено от Министерството на вътрешните работи на базата на сертификата на Министерството на финансите, потвърждаващ количеството и вида на инвестициите. Чуждестранните инвеститори, които притежават такива разрешения могат свободно да влизат и напускат България, без ограничение във времето, тъй като те са направили значителни инвестиции в местната икономика, в съответствие с посоченото по-горе статия.

ограничи href=”http://investmentsbg.com/wp-content/uploads/2012/07/viza.jpg”> да кандидатстват за постоянно разрешение за пребиваване, чуждестранен инвеститор идва на Г. строги законови процедури България тип виза на място и трябва да се спазва. В първия етап на издаване на сертификата Министерство на финансите, вторият – виза тип D издаване, и най-накрая – издаване на разрешения за постоянно пребиваване. Процедурите, предвидени за чужденци в Република България, Правилника за неговото прилагане и Наредбата за условията и реда за издаване на визи и определяне на визовия режим. Тези нормативни документи, уреждащи влизането и пребиваването на територията на Република България и грижата за не-граждани на ЕС, онези граждани, които живеят по-горе предимства прилагат. права на гражданите на ЕС се регулират от гражданите на Европейския съюз и членовете на техните семейства влизат и пребивават и напускането на Република България на.

Можете да намерите повече информация за изискванията на подходящи инвестиции, финансиране на инвестиции и правни условия, свързани с инвестиционната програма, резиденция и гражданство на сайта на Българската агенция за инвестиции (БАИ).
ограничи href=”http://investmentsbg.com/wp-content/uploads/2012/07/rast10.jpg”> IBA задача е да подкрепим потенциал и съществуващите инвеститори да проучи възможностите за инвестиции в България и изпълнението на нови проекти. Екипът му се състои от 35 експерти в София и още няколко в чужбина, всички те работят в съответствие с най-високите за управление на проекти, бизнес доверието и надеждността. IBA има право да се обърне директно към всички публични институции в България с цел улесняване на входни и развитие на бизнеса инвеститори в България. IBA е органът, издал сертификата, както и прилагането на мерки за насърчаване инвестиционен инвеститор по Закона за насърчаване на инвестициите. Тя предоставя за управление на потребителите и информационни услуги за инвеститори в климата инвестиционен климат и бизнес в България, както и на обекти и индустриални зони, за да инвестират в
Полезни връзки Можете да намерите подробна информация за обменния курс на официалния сайт Българска народна банка
Можете да намерите информация за контрол на валута за инвестиции на уебсайта на Агенцията.
Насърчаване на чуждестранните инвестиции
ограничи href=”http://investmentsbg.com/wp-content/uploads/2012/07/gold.jpg”> Един от основните приоритети на Република България за привличане на инвестиции в тяхната територия, регулираща дейността на държавни органи в областта на насърчаване на инвестициите и защитата на правата на инвеститорите.
Една от основните задачи на България е да се повиши конкурентоспособността на българската икономика чрез стимулиране на инвестициите в научните изследвания, иновациите и технологичното развитие на продукти с висока добавена стойност и услуги в съответствие с принципите на устойчивото развитие. Други включват подобряване на инвестиционния климат и за постигане на междурегионалното сближаване в социално-икономическото развитие и създаването на нови, високо-производителни работни места.
ACT насърчаване на инвестициите

Как да регистрирам фирма

Можете да намерите допълнителна информация за уеб сайтове:

Агенцията по вписванията

Българската агенция за инвестиции

БЪЛГАРСКА ТЪРГОВСКО И PROMІSHLENNAYA

Внос и износ
Можете да намерите пълна информация за условията за внос и износ в следните уеб портали:

хазна

Агенция Митници .

Министерство на икономиката, енергетиката и туризма

Contact An Agent