Роскошные апартаменты на берегу моря, Нет комиссии от покупателя, Luxury apartments on the beach, no commission from the buyer

Адвокатски услуги

ограничи href=”http://investmentsbg.com/wp-content/uploads/2012/05/urid-uslugi.png”>  комплексно обслужване, включително пълна правна помощ, адекватни на нуждите на клиентите.

Преговори и посредничество при zaklyuchevanii търговски сделки;
Представителство в държавата, административни и банкови институции;
Правни консултации по управление на имуществото на дружеството;
Създаване на компанията – капитали и персонал, включително естеството на бизнес и инвестиционни цели на клиента;
Създаването на представителства на местни и чуждестранни дружества;
Регистрация на търговско, банково дело, труд и други договори и документи във връзка с дейността на дружеството;
Съвети за придобиване на лицензи и разрешения за административни в светлината на конкретния предмет на дейност на дружеството;
Подготовка на документи за общите събрания на акционери или съдружници, протоколи и решения за решение на управителните органи на дружеството на;
преструктуриране на капитала чрез промяна на размера и / или капиталови партньорите / акционерите;
Изпълнението на сливане, вливане, отделяне и разделяне на бизнес общността.

<Ем> <силен> ЗАКОН ЗА ПОРЪЧКА
Изготвяне на предварителни и окончателни договори за покупко-продажба на разпространение, изключителни и неизключителни, консултантски, лизингови, реклама, банкови, обучение, кредити,
набиране на персонал, комисионна, спедиционна, договори и изпълнение на договори за унищожаване Закона за изхвърляне на отпадъци, както споразумения, меморандуми и други документи на;
Правни консултации в областта на договорното право;
Участие в договори zaklyuchevaniyu и подписва споразумения преговори;
Predstavitelstkie услуги в съда във връзка с нарушаване на договора, анулиране и прекратяване на договора и обявяване на недействителността;
договор за покупко – продажба nedvizhimoygo собственост, включително и пълно договор правна помощ, неговата правна история, нотариални актове на имота и неговото състояние;

<Ем> <силен> ТЪРГОВСКО ПРАВО
Регистрация и акредитация на руски компании в Република България (ЕООД, ООД, АД).
Регистрация, преобразуване и прекратяване на фирми и индивидуални предприемачи;
Сделки с търговски предприятия, пререгистрация на акции и дялове от дружества;
Изготвяне и вписване на временни суми и гаранции, регистрация на ипотеки;
Представителство услуги на държавни, общински и банкови институции.
Юридически и консултантски дейности в закупуването на недвижими имоти на територията на Република България.

<Ем> <> силни УСЛУГИ лицензиран преводач
Квалифициран преводач (интерпретация) по време на преговорите, при сключването на търговски сделки;
публично, административни и банкови институции, пред нотариус при сключване на договора окончателен покупка – продажба, изключителни и неизключителни, консултации, реклама, банково дело, обучението, заеми и други документи;
Подготовка лицензиран превод в писмена форма.

Contact An Agent