Роскошные апартаменты на берегу моря, Нет комиссии от покупателя, Luxury apartments on the beach, no commission from the buyer
2 450 000 EUR

Фабрика за дървестни пелети

Contact An Agent

Локация:
в близост до гр. Троян
Терен – 7000 кв.м.

Дълготрайни Материални активи:
Бетонова площадка и пътни настилки 2000 кв.м.
Метална ограда с колове, врата с електро мотор.
Офис сграда – 120 кв.м
Сграда Контролно пропускателен пункт – 10 кв.м.
Кантар за мерене на камиони с дървесина.
Производствено хале.
Пункт за управление.
Външно осветление и видеонаблюдение.
Сондаж 60 м и помпа.
Стационарен кран с ел.захранване.
Трафопост и трансформатор 1.2 mWh.
Пречиствателна станция.
Производствено хале 800 кв.м.
Противопожарна инсталация.

Оборудване на предприятието:
Машина за премахване на кората GPTE/Румъния,
Дробилка Pezzolato Италия,
Чукова преса CPM САЩ,
Сушилня GPTE Румъния,
Бункери GPTE Румъния,
Пелет преса CPM САЩ,
Пакетажна машина ME Techno Италия.
Инсталирана мощност 935 kWh.
Производствен капацитет 2 000 – 2500 килиграма на час, в зависимост от суровината.
Макс.годишен капацитет 14 400 000 килограма.
Съотношение на ползвана суровина: Широколистна дървесина – 80/100%, Иглолистна – 0/20%.
Изцяло електронно управление!

Contact An Agent