Роскошные апартаменты на берегу моря, Нет комиссии от покупателя, Luxury apartments on the beach, no commission from the buyer
550 000 EUR

Фотоволтаичен парк 200 kWt

Contact An Agent

Фотоволтаичен парк – цената на 550 000 евро!

Възможно банково финансиране до 50%! 50% Лично участие!

 550000/73898 = 7.5 години + 10% данък = 8,2 години, възвръщаемост на инвестициите !!!
Слънчевата енергия – 199,43 KWP (приходи без ДДС за 2013) = 144 102,63 лева / 1,95 = 73 898 EUR

Разходите за година:
10% данък печалба

Разходи за година 2000 -2200 евро

Фирмата е създадена с основната дейност на фотоволтаични инсталации, производство на енергия, както и в областта на енергийните услуги възобновяеми. Фирмата е регистрирана по ДДС през 2012 г. за изграждане на фотоволтаична централа в град Пловдив в регулацията. Проектът има за цел да 199,43 KWR се състои от 814 единици. REC 245W фотоволтаични модули и 15 инвертори Fronius. Централата е свързана към мрежата на местни дружества, които подписаха окончателно споразумение за споразумението за сливане за придобиване на цените на електрическа енергия 0.56741 лв / W и се съгласи EL ПЧП проекти, гарата и външното захранване. Присъединяване. Разрешение за ползване 06.2012 грама растителна.

Contact An Agent