Роскошные апартаменты на берегу моря, Нет комиссии от покупателя, Luxury apartments on the beach, no commission from the buyer
4 500 000 EUR

Търговия с Фармацефтични продукти

Contact An Agent

Фирма – Търговия с Фармацефтични продукти София
Стара цена 6 500 000 евро , Нова цена 4 500 000 евро
Фирма сфера на дейност в търговия на едро с фармацевтични продукти, медицинско оборудване и консумативи.
Фирмата е създадена през 1994 година. Тя налага на българския пазар като производител на висококачествени продукти, предлагани на конкурентни цени, обслужващи здравеопазването. През 1999 г. той става официален вносител на презервативи от определен вид на България. Ние разполагаме с екип от високо квалифицирани специалисти, които се грижат за бързо и точно обслужване на нашите клиенти.
Седалище и адрес на управление: София
Собственост: компанията е 100% частна собственост.
Лицензи, разрешителни за дейности:
1. търговията на лекарствени продукти на едро
2. Разрешение за Лекарствени стредства
Дейност: Фирмата основно ангажирани в търговията на едро с фармацевтични продукти, медицинско оборудване и устройства. На вътрешния пазар се продават чрез дистрибуторски фирми или директно на потребителите. Крайните клиенти, предимно предприятия и болници. Договорите с клиентите осигуряват поръчки за медицински изделия от всички основни хранителни групи. На методите за маркетинг фирми са различни и зависят от условията на договорите и взаимоотношения с конкретни клиенти – продават на различни условия на плащане в аванс и други продажби.
Доставчиците на компанията са български и международни компании и производители. Частните вноса на медицински изделия е с голям обем на продажбите. Условия за продажби на вътрешния пазар, варират в зависимост от клиента – авансови плащания или плащане преди доставката (за нови клиенти), разсрочено плащане.
Приходите от продажби на стоки и услуги през 2013 г.:
• Приходи от продажба на стоки: 6,8 милиона лева.
• Други приходи от продажба на стоки: 5 000 лева.
• Други приходи от продажбата на активите: 4 000 лв.
• Финансови приходи от лихви по текущи сметки, както и доходи от валута: 6000 лв.

Организация и персонал:
Организационна структура: организационна структура на дружеството след йерархична подчиненост: мениджър, асистент-мениджър, мениджър продажби и маркетинг директор на склад за търговия лекарства фармацевт търговски представител, компютърни системи техник, счетоводители, шофьори, обслужване на клиенти и услуги на персонала склад.
Мениджърът има договор за управление и контрол.
Служителите са възложени договори.
Броят и структурата на персонала: 49
Управление на човешките ресурси: 4
Аналитичен състав: 1
Техници и други специалисти в съответните области: 2
Административен персонал: 22
Персоналът, участващи в обслужващия персонал и продажби: 20
Перспективи за развитие:
Стратегия: развитие на пазара, разширяване на продуктовата гама.
вътрешна стратегия за развитие, който заема по-голям пазарен дял.
Краткосрочните цели:
• Изграждане на собствена складова база и офис.
• Увеличение на оборота от 10%.
Дългосрочни цели: за постигане на пазарен дял от 50% в България за внос на висококачествени медицински материали за еднократна употреба.
Политика на стоките: предлагане на висококачествени продукти. Стриктно спазване на реда на периода на изпълнение за клиента. След сервизно обслужване.
Маркетингова политика: директни канали за дистрибуция.
Ценова политика: използване на методи на пазара за ценообразуване. Отстъпки. Намалени цени за дългосрочни клиенти. Системата на отстъпки за количество.
Рекламна политика: Принцип рекламен канал клиенти снежна топка = доволен клиент = двама клиенти.

Договорният политика: дългосрочни договори с клиенти. Дългосрочни споразумения с доставчиците.

Кадровата политика: поддържане на оптимална структура на персонала в зависимост от дейността. Обучение и преквалификация на кадрите.

Фирмена култура: Лоялност към продукта, клиента и компанията. Гъвкави решения за специфичните изисквания на клиентите. Разрешаване на проблеми на клиентите, преди те да се прилагат.

Изпълнение на мерките на политиката за околната среда, за да се подобри техническото прилагане на законодателството за околната среда. Предотвратяване и намаляване на риска за човешкото здраве чрез създаване на безопасни условия на труд.
В цената са включени:
1. € 700.000 достъпно продукт
2. € 500 000 Задължения от клиенти на компанията (100% плащане)
3. 2850 кв.м имот в София. Овча купел
4. Около 15 коли
5. Компютърна техника за около 25 000 евро, и т.н.
6. пространство офис и склад на лизинг.

Contact An Agent