Роскошные апартаменты на берегу моря, Нет комиссии от покупателя, Luxury apartments on the beach, no commission from the buyer
890 000 EUR

Машиностроителен завод Работещ за продажба с клиенти!

Contact An Agent

Продаден!
Машиностроителен завод Работещ за продажба с клиенти!

Фирмата е 100% частна машиностроителна компания, основана през
1990г. Собственост /земя, сграда, оборудване/ е на трима съдружници с равни
дялове и права. Започнала с основна дейност разработка, производство и
реализация на професионални пневматични и хидравлични ръчни инструменти,
през периода на съществуването си навлиза и в сферата на инженеринговата
дейност. През периода 1995-97г. на база външен патент е разработена и
внедрена уникална безклапанна разпределителна система за пневматични ударни
инструменти, която впоследствие дава възможност на фирмата последните да ги
наложи на вътрешния пазар като едни от най-добрите. Поле на реализация на
инженерните разработки и на продукцията са почти всички браншове от
стопанската дейност на страната – строителство, енергетика, миннодобивна
промишленост, машиностроене, пътно строителство, кораборемонтна и
корабостроителна дейност, транспорт и др. Разработвани са и са реализирани
уникални единични проекти за нуждите на златодобива, кораборемонта, атомната
енергетика, тютюневата промишленост, системата „Язовири и каскади“,
подземния въгледобив.
От 2000 г. поради промяна в политическата, икономическата и стопанска
конюнктура в Европа и страната, фирмата започва активно работа по
обособяване на производство чрез ЦПМ, базирани на система ФАНУК, на детайли
за общото машиностроене и специално на детайли за хидравлични цилиндри.
Внедрената през 2002 г. Система за управление на качеството ISO 9001-2000
позволи „фирмата” да стане и да се утвърди и до момента като един от
основните доставчици на такива елементи за френската фирма „звезда” и на
„Ракета“. През последните години в редовно серийно производство са
завършени хидравлични цилиндри, механични амортисьори и производство на
много голяма гама хидравлични тръби за цилиндри. Към последните се усвоява в
момента и технология за индукционно запояване на фитинги към тръбите с
последващо пясъкоструйно почистване. Като непрекъсван процес през всичките
години продължава да бъде гаранционната и извънгаранционната ремонтната
дейност по отношение на всички произведени и реализирани фирмени изделия.
През последните три години 2017-2019 на база осреднен общ числен персонал
35-31 човека оборотите съответно на годините са 1 695 000 лв, 1 483 000лв. и
1 240 000 лв.

1. Наличен сграден фонд – застроена площ общо 880 кв.м. от
които:
- промишлено хале 790 кв.м. с метална конструкция и тухлени стени,
обособяващи офис, склад и четири работни цеха – монтажен, два с металорежещи
машини, заготвителен;
- пристройка 90 кв.м. /приложена снимка/ – метална конструкция сандвич
панели, странично на основния цех като продължение на покрива – обособено
производствено помещение за изработка на хидравлични тръби;
- Покривът на цялата сграда е изцало нов, подменен 2018 г. чрез сандвич
панели;
- всички работни помещения са климатизирани с инверторни климатици;
2. Територия на фирмата – 2211 кв.м. с нотариален акт;
3. Налично производствено оборудване:
– Машини с ЦПУ: стругове– 6 бр. и вертикални обработващи
центри 2бр. /триосен и четириосен/ – в много добро състояние;
– Универсални стругове – 3 бр. в добро състояние;
– Универсални фрези – 4 бр. в добро състояние;
– Плоскошлифовъчна машина – 1 бр. в много добро състояние;
– Кръглошлифовъчна машина – 1 бр. в много добро състояние;
– инструментална заточна машина – 1бр. в много добро
състояние;
– заточни шмиргелови апарати – 2 бр. в добро състояние;
– Бормашини колонни – 3 бр. в добро състояние;
– Бормашини настолни – 2 бр. в добро състояние;
– Вертикални резбонарезни машини – 2бр. в добро състояние;
– Маркировъчна машина за ротационни изделия – 1 бр. в много добро
състояние;
– Машина за индукционно нагряване – 1 брой нова;
– Камера за пясъкоструйно почистване – 1 бр. нова;
– Лентова отрезна машина – 1бр. в много добро състояние;
– Кран конзолен – 2 бр. – много добро състояние;
– Полуавтоматични заваръчни агрегати – 3 бр. в добро
състояние;
– Полуавтоматични тръбоогъващи машини – 2 бр. в много добро
състояние;
– Винтов компресор – 1 бр. в много добро състояние;
– Мерцедес 413CDI – дълга база с товароносимост 3,5т. в
много добро състояние;
– Мотокар 1,5 т. – 1бр. в добро състояние.
4. Информация, която би направила допълнително фирмата
атрактивна:
– локацията на фирмата – отлична, в централна промишлена
зона, на 150 м. от главен път за Гърция;
– наличен градски транспорт за персонала;
– само 50 м. до единия от главните ни контрагенти –
френската фирма „Комета”;
– кредитна история по отношение на банките, с които работим
30г. – отлична и без задължения към фирми или банки;
– при запазване и продължаване на съществуващата дейност на
фирмата – изграден много добър фирмен имидж /качество, коректност,
лоялност/, на база на който бъдещият собственик ще има осигурена
производствена програма. При желание и възможност за инвестиции в оборудване
съществува потенциал за 3,5-4 млн. лв. оборот;

Contact An Agent