Роскошные апартаменты на берегу моря, Нет комиссии от покупателя, Luxury apartments on the beach, no commission from the buyer
7 000 000 EUR

Телевизионен Канал

Contact An Agent

стойност на компанията и всички лицензи.
Лицензите за цифрово наземно радиоразпръскване.
TV има много хора, включително и международни музикални програми и партньори.
Националната телевизия 1 над най-въздух е създаден от 2 и излъчва от началото на 1997 г. – първоначално под името 1
От 20.04.2005 телевизора е закупен от новите собственици – 2 и от 01.06.2006g. Канала има ново име и марка, която е 2.
2 се предава през много различни канали, като например:
- Кабелна мрежа в страната
- Online в световен мащаб чрез телевизора на уеб сайт: * – *
- Via Intelsat IS
- Via основният компанията IPTV в България
От 21.05.2010 Национален над най-въздух телевизия 2 спечели търга за лиценз за разпространение на телевизионни канали на мрежите за наземно цифрово радиоразпръскване с национален обхват, което е абсолютен успех и важна стратегическа стъпка, което потвърждава политиката на компанията да бъде лидер в прилагането на най-новите технологии,
спряно от 4 месеца, за да се продават! В света на Интернет виждат повече от 230 000 души в един ден!

Contact An Agent